Vinkkejä ja linkkejä kodin turvallisuuden tarkasteluun ja yhdessä olemiseen

Valtaosa tapaturmista tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Tämä sivu tarjoaa vinkkejä eri asiantuntijatahoilta turvallisen arjen luomiseen ja yhdessäoloon perheen kanssa. Tällä hetkellä vallitsevien olosuhteiden vuoksi perheet viettävät enemmän aikaa kotona, mikä tarjoaa oivan mahdollisuuden tarkastella kodin turvallisuutta uusin silmin. Poikkeusolosuhteet herättävät paljon erilaisia tunteita, joiden käsittelemiseen tämä sivu tarjoaa erilaisia vinkkejä.

Kodin turvallisuus

Lasten tarkistuslistat (Tapaturmien ehkäisyverkosto). Tarkistuslistat auttavat huomaamaan ja huomioimaan kotona asioita, joita ylläpitämällä tai muuttamalla voi pienentää kotona tapahtuvien tapaturmien riskiä. Kodin ratkaisuja on hyvä tarkastella eri ikäryhmien näkökulmasta.

Tapaturmala ja Turvala – kuvat on tarkoitettu työvälineeksi pohdittaessa lasten kanssa tapaturmille altistavia tekijöitä, niiden paikkoja ja syitä. Kuvien avulla on helppo nostaa esiin erilaisia riskitilanteita ja pohtia yhdessä, miten tapaturma voitaisiin välttää. Usein kyse on hyvinkin pienistä muutoksista, ja pian päästäänkin Tapaturmalasta Turvalaan.

Painetut materiaalit voi tilata ilmaiseksi Suomen Punaisen Ristin verkkokaupasta. Suosittu Turvallisesti kotona -juliste on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Lasten tarkistuslistat ovat 50 kappaleen nipuissa ja ne ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi ja somaliksi.

Kuva: Thomas Broumand

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nettisivuille on koottu materiaalia lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn tueksi.

Liikkumisen taidot, leikki ja hyvinvointi

isä, poika, isoäiti olohuoneessa
Kuva: Braufoto

Mielenterveyden edistäminen ja luontoretkeily

 

Kuva: LaterJay/Pixabay

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Apua kriisitilanteisiin

Poikkeusolosuhteet herättävät paljon erilaisia tunteita, joiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen on olemassa paljon materiaalia. Alla on lueteltu muutamia niistä.

HUOM! Jos olet akuutissa hädässä, soita hätänumeroon 112