Pysy pystyssä

Var vägen hal? – Medborgarnas egna observationer till hjälp för utarbetandet av varningar

Rätt många halkningsolyckor sker så här års, trots att december och januari statistiskt sett står i särklass vad gäller halkningsolyckor. Eftersom fotgängarna ännu inte har vant sig vid höstens halka, uppmanar kampanjen Håll dig på benen medborgarna att fästa uppmärksamhet på det hala vädret.

Foto: Nina Mönkkönen / Liikenneturva.

Meteorologiska institutet samlar in observationer om halka

Termometern ger inga uppgifter om huruvida trafiklederna är hala eller inte. Mätinstrumenten ger inga observationer i realtid om halka. Därför har Meteorologiska institutet börjat samla in uppgifter om medborgarnas egna observationer. Väderjouren på Meteorologiska institutet följer med dessa. Meteorologerna har hjälp av fotgängarnas observationer när de utarbetar varningar.

Övermeteorolog Sari Hartonen berättar att Meteorologiska institutet önskar att få information om förhållanden när gångbanorna är hala på vidsträckta områden och halkan försvårar normal gång. Vanligtvis är det mycket halt när isen är täckt av snö eller vatten. Även snön kan bli mycket hal när den blir nedtrampad och hård.

Applikationen visar andras observationer

Det går att skicka egna väderobservationer till Meteorologiska institutet via Väderapplikationen. De som använder väderapplikationen kan även se andra personers observationer. Tack vare informationen kan man själv förbereda sig på ett växlande väder.

I en ny version av väderapplikationen kan man nu även meddela om vinterväderobservationer. Det är skäl att stanna upp när man sänder information om väderobservationer så att man inte halkar när man skriver på telefonen. För att kunna använda applikationen behöver man inte registrera sig och den finns för såväl Android- som iOS-telefoner.

Kontrollera vädret och var förberedd – koncentrera dig på hur du går

Håll dig på benen-kampanjen påminner fotgängarna om att vara förberedda på att vägarna eventuellt är hala.

”Kontrollera vädret för fotgängare innan du går iväg, och välj skor efter vädret. Rätt skor minskar risken att du halkar och faller. Det är dessutom skäl att reservera tid för att förflytta sig från ett ställe till ett annat, eftersom en hal vägyta överraskar oftare när man skyndar än när man går försiktigt”, berättar Kaarina Tamminiemi som arbetar i Håll dig på benen-projektet.

Mer information:

övermeteorolog Sari Hartonen, Meteorologiska institutet, Väderapplikationen, tfn 029 539 3444

specialistsakkunnig Kaarina Tamminiemi, ordförande för kampanjen Håll dig på benen, SOSTE Finlands social och hälsa rf, tfn 040 5774614

planerare Susanna Jussila, Finlands Röda Kors, förebyggande av hem- och fritidsolyckor, tfn 020 7012178

Länkar:

Varningar:  http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar

Egna observationer: http://ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot

Håll dig på benen-kampanja www.pysypystyssä.fi

Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare vintertid. Kampanjen startar i kollektivtrafiken och på sociala medier i början av året. Följ: #pysypystyssä ja @kotitapaturma.

I Håll dig på benen-kampanjen deltar

Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland rf, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nikander och Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-nastakengät, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Arbetshälsoinstitutet.