Tapaturmapäivä

Vahinkoja sattuu myös vesillä

 

 

Asukaslukuun suhteutettuna Suomessa hukkuu ihmisiä selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suurin osa hukkumisista voitaisiin välttää oikealla turvallisuusasenteella ja varautumisella, käyttämällä pelastusliivejä ja olemalla vesillä selvin päin. Suomessa hukkuu vuosittain 100–150 ihmistä, ja puolet kuolemista tapahtuu kesäaikaan. Alkoholilla on osuutta asiaan joka toisessa kuolemantapauksessa. Veneestä hukkuneista noin 80 % on ollut päihtyneenä – suurin osa ilman pelastusliivejä.

Vesiliikenneonnettomuuksissa hukkuu vuodessa keskimäärin 21 työikäistä, joista muodostuu enemmistö vesiliikenteessä tapahtuvista kuolemista. Vesiliikenteessä hukkuneiksi määritellään henkilöt, jotka ovat kuolleet hukkumalla oltuaan esimerkiksi veneen, laivan, kanootin, purjeveneen tai vesiskootterin kyydissä.

Suurin osa vesiliikenteessä hukkuneista on ollut ilman pelastusliivejä

Vain vähän yli puolet (58 %) käyttää aina vesillä liikkuessaan pelastusliivejä, joka kymmenes ei käytä niitä koskaan. Asianmukaiset ja oikein päälle puetut pelastusliivit voisivat estää jopa 70–80 prosenttia vesiliikenteessä tapahtuneista hukkumisista.

Lasten ja nuorten hukkumiskuolemat ovat vähentyneet 2000-luvun alun tilanteesta, mutta ovat edelleen yksi yleisimmistä pienten, alle kouluikäisten lasten tapaturmaisista kuolemansyistä.

10 VINKKIÄ VESITURVALLISEEN KESÄN VIETTOON

• Käytä pelastusliivejä aina vesillä liikkuessasi.
• Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.
• Valvo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, käden mitan päässä.
• Varmista ennen veteen hyppäämistä, ettei pinnan alla piile vaaraa.
• Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.
• Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät tarvittaessa pohjaan.
• Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.
• Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä tai vedessä toimitaan.
• Tarkista veneesi merikelpoisuus ja että siitä löytyy oikea varustus.
• Muista terve järki ja selkeä arviointikyky – oikea asenne luo turvaa.