Turvallisia vuosia muistiperheille – uusi opas on julkaistu!

Myös muistisairauden kanssa pystyy elämään turvallista ja aktiivista arkea. Turvallisuusasiat kuitenkin mietityttävät ja herättävät huolta sairastuneissa ja heidän läheisissään. Tämä uusi opas auttaa huomaamaan asioita, joihin kotona tulisi kiinnittää erityistä huomiota silloin, kun muisti on heikentynyt.

Tietoa ja niksejä muistiperheiden turvallisempaan arkeen

Turvallisia vuosia muistiperheille – tietoa turvallisesta kotona asumisesta muistisairautta sairastavilla ja heidän läheisilleen on syntynyt Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hankkeen työnä turvallisemman arjen mahdollistamiseksi muistisairaille ihmisille. Opas on tehty yhteistyössä Tapaturmien ehkäisyverkoston kanssa, ja tuloksena on aiempaa Turvallisia Vuosia -opasta täydentävä versio. Kaikkia ikääntyneitä koskettavat asiat ovat edelleen alkuperäisessä oppaassa, mutta tähän oppaaseen muistisairauksiin liittyvät erityiskysymykset on koottu omaksi kokonaisuudekseen.

Uuteen julkaisuun on koottu Turvallisia vuosia -oppaan tavoin monipuolisesti erilaisia keinoja parantaa arjen turvallisuutta. Oppaassa käsitellään muistisairauden tuomia muutoksia ja sitä, miten nämä muutokset vaikuttavat turvalliseen elämiseen. Lisäksi käydään läpi huonekohtaisesti keinoja parantaa turvallisuutta nimenomaan kyseisessä tilassa. Alkuperäisestä oppaasta poiketen, muistisairaille ihmisille suunnatussa versiossa on käsitelty myös taloudelliseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä.

Muistisairaus arjessa

Muistisairautta sairastavia ihmisiä on Suomessa tällä hetkellä lähes 200 000 ja määrä kasvaa väestön ikääntyessä, sillä korkea ikä on muistisairauden merkittävä riskitekijä. Muistisairaiden ihmisten kodin turvallisuuteen täytyykin panostaa vielä aiempaa enemmän.

Muistisairauksien etenevä luonne edellyttää, että kodin turvallisuutta tulisi tarkistaa säännöllisin väliajoin. Ei siis riitä, että diagnosoinnin yhteydessä koti hoidetaan kerralla kuntoon. Tilannetta pitää tarkkailla ja muutoksia tehdä tarpeen mukaan. Jokin asia voi toimia sairauden alkuvaiheessa huonosti, mutta jos sitä kokeillaan uudelleen sairauden edettyä, se voikin taas toimia.

Oppaaseen on koottu lisäksi lyhyt ja ytimekäs tarkistuslista. Lista on hyvä käydä läpi säännöllisesti yhdessä niin, että mukana on sekä muistisairautta sairastava ihminen että hänen läheisensä. Listan avulla voi tarkistaa, mitkä asiat ovat keskeisiä turvallisuutta lisääviä tarpeita. Jos jokin kohta jää mietityttämään, oppaasta löytyy aiheesta lisätietoa.

Olennaista on, että vaaranpaikat tunnistetaan. Kun vaaranpaikat on tunnistettu, täytyy vielä tehdä tarvittavat muutokset. Joskus tilanne vaatii eri toimijoiden, kuten muistisairaan ihmisen, hänen läheisten, kotihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyötä.

Kaikilla on oikeus elää turvallista ja aktiivista elämään. Yhdessä voimme tehdä asumisesta turvallisempaa meille kaikille!

Opas on luettavissa ja ladattavissa maksutta täältä. Vielä tämän vuoden aikana oppaasta julkaistaan selkokielinen versio ja ensi vuonna suunnitelmissa on kääntää opas myös ruotsinkielelle.

Lisätietoa aiheesta:
Kaisa Karvonen, Turvallisesti kotona -hanke, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry