Turvakoutsit koutsaavat arjen ja kodin turvallisuusaiheista

Tapaturmat ovat merkittävä kansanterveysongelma ja suurin osa tapaturmista on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Tapaturmien ehkäisyverkosto kouluttaa Turvakoutseja, jotka järjestävät pidettyjä ja hyödyllisiksi koettuja tilaisuuksia tapaturmien ehkäisystä.

Kuva kattilasta ja paperista liedellä
Kuva: Kristian Heilimö

Turvakoutsit järjestävät tilaisuuksia koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansallisen Uhritutkimuksen mukaan (2017) tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy, ja kaikista tapaturmatyypeistä kolme neljästä on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Tyypillisimmät kotitapaturmat ovat kaatumiset, liukastumiset ja matalalta putoamiset. Lisäksi terävät ja kuumat esineet aiheuttavat vammoja. Turvakoutsivalmennuksen kehittämisellä lähdettiin hakemaan tehokkaampaa vaikuttamista näihin koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn ja ihmisten tavoittamiseen. Valmennuksen tarkoituksena on vertaisviestinnän keinoin levittää osaamista tapaturmien ehkäisyyn liittyen. Kuka tahansa voi auttaa vertaistaan ja jakaa tälle kerryttämäänsä osaamista tapaturmien ehkäisystä ja tapaturmiin yhteydessä olevista tekijöistä.

Turvakoutsivalmennukset aloitettiin vuonna 2017 ja tähän mennessä Turvakoutseja on valmennettu yhteensä noin viisikymmentä. Turvakoutsit järjestävät luentotilaisuuksia tai lyhyempiä infotilaisuuksia kodin tapaturma- ja turvallisuusaiheista. Vuoden 2018 aikana Turvakoutsit pitivät lähes 40 tilaisuutta. Enemmistö osallistujista oli ikäihmisiä tai heidän kanssaan työskenteleviä ihmisiä ja tilaisuuksien teemoina käsiteltiin eniten kaatumisia ja liukastumisia, elämäntapoja tapaturmien ehkäisyssä sekä putoamisia.

Millaista on toimia Turvakoutsina?

Maarit Honkinen, Eeva-Liisa Koskinen ja Jaana Vilhunen ovat toimineet Turvakoutseina ja järjestäneet useita lyhyempiä tilaisuuksia koti- ja vapaa-ajan tapaturmista. Kysyimme heiltä, millaista on ollut pitää näitä tilaisuuksia.

Turvakoutsit kertovat, että yleisö on kiitellyt tilaisuuksia ja niitä on ollut hauska pitää. ”Tilaisuuksien pitäminen on ollut todella antoisaa, keskustelua on syntynyt paljon ja vaikka aihealueet ovat kaikille tuttuja niin on tullut erittäin hyvää palautetta. Kertaaminen kannattaa aina! Tämä on niin konkreettista, omaan arkeen sopivaa koulutusta tai infoa”, Eeva-Liisa kertoo. Kodin turvallisuusaiheet koskettavat jokaista ja pienillä muutoksilla voidaan parantaa paljon kotiympäristön turvallisuutta. ”Usein kuulee, että enpä ole tullut tätä ajatelleeksi, mutta nyt pitää tehdä muutos”, Eeva-Liisa huomauttaa. Jaana on kokenut tapaturmien ehkäisytyön tärkeäksi jalkauttaa.

Turvakoutsaamiseen ei ole yhtä oikeaa keinoa ja kodin turvallisuusvalmennus -tilaisuuksia voi toteuttaa monella eri tavalla. Maarit kertoo, kuinka rennosti esimerkkien kautta ja tilastolukuja ja kuvia näyttämällä hän on käsitellyt turvallisuusteemoja jokaisen omaa vastuuta korostaen. Hänen mukaansa kannattaa ”tunnustella” yleisöä aluksi: onko keskustelu- tai kysymyslinja vai omin esimerkein kertominen parasta. ”Käytännön esimerkit osallistujilta ja monipuolinen keskustelu ovat parasta”, Eeva-Liisa kommentoi. Jaana kokee, että tilaisuuksia on helppo pitää, koska valmiista moduuleista pystyy rakentamaan omanlaiset kokonaisuudet kullekin kohderyhmälle. Hän on pitänyt tilaisuuksia enimmäkseen ikäihmisille ja tehnyt yhteistyötä myös Muisti ry:n kanssa järjestämällä tilaisuuksia muistikahviloissa.

Turvakoutsien mukaan yleisö on aina lähtenyt keskusteluun hienosti mukaan ja ihmiset ovat jakaneet omia tarinoita, joille on sitten yhdessä naurettu tai joita on yhdessä kauhisteltu. ”Kerrankin eräs mies kertoi keränneensä kotiloita pihaltaan ja heittäneensä ne pesään. Kun ne eivät tahtoneet palaa, heitti hän bensaa päälle. Sitten roihahti jo liikaa ja mies kertoi ottaneensa kotilot lapioon ulos viedäkseen. Sitten ne putosivat miehen jaloille, ja hän sai niin pahat palohaavat, että hänelle jouduttiin tekemääni ihonsiirtoja. Mies kertoi tarinaa pilke silmäkulmassaan: kotilo, tuo Suomen vaarallisin eläin!”, Maarit muistelee tarinaa.

Koskaan ei siis tiedä, koska sattuu ja tapahtuu, ja siksi turvallisuusteemoja on hyvä kerrata ja käsitellä. ”Älä hosu, mieti ensin ja läheltä-piti –tilanteiden jälkeen istu alas miettimään, mitä pitää muuttaa, ettei uudestaan satu”, Maarit suosittelee. Jaana kannustaa lähtemään mukaan Turvakoutsivalmennukseen ja jalkauttamaan tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä omalla paikkakunnalla. ”Vaikka tämä on tuttu teema, ei siitä koskaan puhuta liikaa. Kotitapaturmien ennaltaehkäisy koskettaa ihan meitä kaikkia”, Jaana muistuttaa.

Haluatko toimia Turvakoutsina?

Kodin turvallisuusvalmentajana, Turvakoutsina, voi toimia kuka tahansa. Turvaokutsaamiseen saa valmiudet käymällä Turvakoutsivalmennuksen, joka sisältää eri moduulikokonaisuuksia koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä. Valmennuksen tarkoituksena on antaa tietoa sekä kehittää taitoja koti- ja vapaa-ajantapaturmien ehkäisytyöhön erityisesti sosiaali-, terveys-, pelastus-, ja opetusalan ammattilaisille sekä järjestöjen vapaaehtoistoimijoille, mutta myös kaikille muille kodin turvallisuuskysymyksistä kiinnostuneille. Moduulikokonaisuuksina käsitellään muun muassa kaatumisten ja liukastumisen ehkäisyä, putoamisen ehkäisyä, teräviin ja kuumiin esineisiin liittyviä riskejä sekä elämäntapoja tapaturmien ehkäisyssä. Moduuleja voidaan hyödyntää joko yhdessä tai erikseen tai yhdistellen niitä alakohtaiseen toimintaan, ja Turvakoutsit voivat hyödyntää samoja moduuleja järjestämissään tilaisuuksissa. Osaksi moduuleja voidaan ottaa mukaan myös muita turvallisuuden osa-alueita kuten palo-, sähkö- ja vesiturvallisuus.

Tulevista Turvakoutsivalmennuksista tiedotetaan Kotitapaturmien Facebook-sivuilla, Oma Punainen Risti -sivustolla sekä Rednetissä