Tapaturmaton työpaikka turvallisuushavaintojen avulla

Kaikilla työpaikoilla tulisi pyrkiä nollaan työtapaturmaan. Tavoitteena on, että jokainen pääsee töistä terveenä kotiin. Tapaturmattomuuden saavuttaminen vaatii ennakoivia toimia, joihin turvallisuushavainnot kuuluvat olennaisesti.

 

Kuva: Mikael Ahlsfors

Työpaikoilla tulisi olla selkeä ja järjestelmällinen tapa tehdä ja käsitellä turvallisuushavaintoja, sanoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Pasi Paukkonen. Työturvallisuuslaki velvoittaa meitä ilmoittamaan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Turvallisuushavainto voi siis olla jokin työpaikalla havaittu epäkohta tai sattunut vaaratilanne, josta on selvitty ilman vahinkoja.

”Turvallisuushavainto voi olla myös positiivinen tai se voi olla kehittämisehdotus”, sanoo Paukkonen.

Järjestys lisää turvallisuutta

Käytännön esimerkki turvallisuushavainnosta liittyy siisteyteen ja järjestykseen.

”Työpaikalle mennessäni kiinnitän usein huomiota ensimmäisenä, ovatko tavarat järjestyksessä. Epäjärjestys aiheuttaa tapaturmavaaran erilaisissa työympäristöissä. Ihmiset voivat kompastua, tavaroita voi pudota ihmisten päälle ja epäjärjestys voi vaikeuttaa poistumista hätätilanteissa”, luettelee Paukkonen.

Turvallisuushavainnon käsittelyssä vastuuhenkilönä on työnantajan edustaja, tavallisesti oma esimies. Käytännöistä on tärkeää sopia työpaikalla. Turvallisuushavaintojen avulla ei etsitä syyllisiä vaan pyritään tekemään työpaikasta turvallisempi. Olennaista on, että tehdyt turvallisuushavainnot käsitellään järjestelmällisesti, korjaavat toimenpiteet toteutetaan ja käsittelystä annetaan palautetta työpaikalla. Tätä kautta vahvistetaan osaltaan yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Suullisesta raportoinnista sähköisiin järjestelmiin

Turvallisuushavainnon tekemistä varten on monta tapaa. Paperilapuista sähköisiin järjestelmiin. Periaatteessa suullinen ilmoituskin voi olla hyvä, kunhan siitä jää mustaa valkoiselle. Olennaista on, että kaikki ilmoitukset tulevat dokumentoitua.

Jos ilmoitus koskee vaaratilannetta, asiaan täytyisi tarttua pikaisesti.

Turvallisuushavaintoihin voidaan työpaikalla kannustaa eri tavoin, muun muassa erilaisten palkkioiden avulla.

”Parhaiten turvallisuushavaintojen tekoon pitkässä juoksussa kannustaa se, että havainnot johtavat toimiin ja työympäristöstä tulee turvallisempi”, sanoo Paukkonen.

Tavoitteena kaikilla työpaikoilla tulisi olla nolla tapaturmaa. Siihen pääseminen vaatii ennakoivia toimia ja turvallisuushavainnot ovat yksi niistä. Ei pidä myöskään unohtaa turvallisuushavaintojen yhteyttä työpaikalla tehtävään riskien arviointiin.

”Turvallisuushavainnointi ja riskien arviointi kulkevat käsi kädessä. Molemmat ovat ennakoivaa toimintaa”, sanoo Paukkonen.

Työpaikan ympäristöä havainnoiva oppii huomaamaan mahdollisia vaaranpaikkoja muuallakin kuin töissä. Siinä mielessä turvallisuushavainnot laajentavat turvallisuusosaamista myös vapaa-ajan puolelle.

”Samat lainalaisuudet pätevät töissä ja vapaa-ajalla. Kun tottuu tekemään turvallisuushavaintoja työpaikalla, ympäristöä havainnoi varmasti eri tavalla myös vapaa-ajalla”, korostaa Paukkonen.

 

Teksti:

Työturvallisuuskeskus TTK