Tapaturma­päivä

Tapaturmapäivänä työpaikoilla muistutettiin tapaturmien ehkäisyn tärkeydestä ja kannustettiin turvallisuushavaintojen tekemiseen

Tapaturmapäivää vietettiin reilu kuukausi sitten perjantaina 13.9. Tapaturmapäivän kampanjan ydinajatuksena on ehkäistä tapaturmia niin kotona, vapaa-ajalla kuin töissä. Syyskuun kampanjan teemana oli kiinnittää erityisesti huomiota miesten korkeaan tapaturma-alttiuteen. Tapaturmapäivään ilmoittautui mukaan kampanjoimaan yli 90 suomalaista yritystä, kaupunkia, kuntaa, terveyskeskusta ja oppilaitosta, joissa on yhteensä lähes 62 000 työntekijää.

Tapaturmapäivässä oli mukana kaiken kokoisia yrityksiä monelta eri toiminnanalalta. Erityisesti teollisuuden eri alojen yrityksiä oli mukana paljon ja lisäksi myös kaupan- ja palvelualan yrityksiä. Myös monia pienempiä ja suurempia kaupunkeja kertoi osallistuvansa Tapaturmapäivään. Osana kampanjointia nämä eri toimijat saivat ideoida uusia tapoja ehkäistä tapaturmia työpaikoillaan sekä kertoa miten heidän työpaikallaan jo huomioidaan tapaturmien ehkäisy ja työturvallisuus. Hienoja ideoita nousi esiin paljon, joten kokosimme niitä yhteen kannustukseksi muillekin yrityksille lähteä mukaan seuraavaan Tapaturmapäivän kampanjaan.

Tiedottamisella, turvavarteilla ja turvakävelyillä kohti tapaturmatonta työpaikkaa

Tyypillisin tapa osallistua Tapaturmapäivään oli tiedottaa tapaturma- ja turvallisuusaiheista sisäisen viestinnän, intran, sähköpostien ja info-tv:n kautta. Sisäisten viestintäkanavien kautta haluttiin muistuttaa tapaturmien ehkäisystä sekä kannustaa työntekijöitä tekemään tapaturmatestin. Työntekijöitä haluttiin muistuttaa myös tapaturmailmoitusten ja turvallisuushavaintojen* tekemisestä.

Joissakin yrityksissä pidettiin omia, pienempiä kampanjoita turvallisuusaiheista sekä pieniä infotilaisuuksia, tietoiskuja tai kilpailuja. Yleisesti koettiin tärkeänä ylipäätään pitää tapaturmien ehkäisyn tärkeyttä jollain tavalla esillä työpaikalla. Yksittäisiä, hienoja ideoita tapaturma-aiheiden huomioimiseksi työpaikoilla olivat erilaiset turvavartit, –tuokiot ja –kävelyt sekä suojaväline-näyttely. Eräässä kunnassa järjestettiin turvakävelyitä:

”Pidämme koululla ja päiväkodilla sekä kunnantalolla turvakävelyitä. Kävelyllä näytetään kaikille palosammuttimien paikat sekä hälytyspainikkeet. Käymme läpi poistumistiet sekä miten poistutaan (vastuuhenkilöt). Varmistetaan, että jokainen osaa toimia.”

 

Yhdessä yrityksessä suunniteltiin järjestettäväksi tapaturmien ehkäisyn teemaviikko, jonka jokaisena päivänä olisi infotilaisuuksia työturvallisuudesta yrityksen toimipaikoilla kolmella eri paikkakunnalla. Eri päivien infotilaisuuksien teemoina olisivat muun muassa tuotannon kemikaaliturvallisuus sekä suojautuminen asiakaskäynneillä asiakashoitotyössä.

Eräässä yrityksessä kerrottiin järjestettävän turvavartteja käsitellen niitä työvaiheita, joissa sattuu eniten läheltä piti –tilanteita ja tapaturmia. Yhdessä yhdistyksessä puolestaan suunniteltiin toteutettavaksi kaikkiin yksiköihin näyttely suojavälineistä sekä kysely suojavälineiden käyttöosaamisesta. Myös liikunnan lisääminen nostettiin esiin osana työturvallisuutta. Yhdessä yrityksessä liikunnan lisääminen oli yksi yrityksen työhyvinvoinnin teemoista:

”Kampanjaan osallistumalla haluamme nostaa esille myös turvallisen liikunnan näkökulman.”

 

Suunnitelmallinen tekeminen ja viestintä korostuivat useilla työpaikoilla, vaikkakin tapaturma-aiheiden pitäminen esillä ilman sen suunnitelmallisempaa toimintaa oli myös yleistä. Myös pienet asiat merkitsevät, kuten siisteydestä huolehtiminen työpaikalla. Tärkeäksi koettiin ”tehdä Tapaturmapäivästä näkyvää nostamalla esiin ennakoivia turvallisuustyökaluja ennen kuin jotain sattuu”.

Seuraavaa Tapaturmapäivää vietetään 13.12.2019

Tule mukaan kampanjoimaan ja toteuttamaan näitä esimerkkejä käytännössä sekä ideoimaan, miten sinun organisaatiossasi voitaisiin huomioida tapaturmien ehkäisy nykyistäkin paremmin. Ilmoittaudu mukaan kampanjaan tästä linkistä 13.12. mennessä.

*Turvallisuushavainnoilla tarkoitetaan työpaikalla havaittua epäkohtaa, vaaratilannetta tai kehittämisehdotusta. Se voi olla myös positiivinen. Työturvallisuuslaki velvoittaa ilmoittamaan vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Tapaturmapäivässä 13.9.2019 olivat mukana:

Pöyry Finland Oy, Paroc Oy Ab, Lindström Oy Turku, Rantakulman VPK, Helsingin Satama, Encore ympäristöpalvelut Oy, Comforta Jyväskylä, Ab Ekorosk Oy, SPR Satakunnan piiri, Nord Pool Finland Oy. Leijona Catering Oy, Kraton Chemical Oy, Oulun yliopisto, Liedon kunta. Vapo Oy, Coor, Saint-Gobain Finland Oy, Pohjola Sairaala (Tampere), Muottituote Group Oy, Tornion kaupunki, VSV-konserni. Lännen Tractors Oy. Pirkkalan kunta, VM Group Oy, Lindström Oy, Kouvolan kaupunki, Helsingin kaupunki (Työsuojeluorganisaatio), Granlund Tampere Oy, Coromatic Oy, Vihannin Vesi Oy, Uudenmaan Verkonrakennus Oy – Nylands Nätbyggnad Ab, Viittomakielialan Osuuskunta Via, Hartolan kunta, Lempäälän kunta, Oy Soya Ab, Finnair, Oy Scantarp Ab, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Eläketurvakeskus, EHYT ry, Fredman Operations Oy, Lindström Oy Keski-Suomen tulosyksikkö, Inarin kunta terveyskeskus, Suomussalmen vanhustentaloyhdistys ry, Pihlajalinna Laser Tilkka, Quant Sataservice Oy, Quant Finland Oy, Quant Technologies Oy, Stark Lohja, Enersense International Oyj, Suomen Kotiseutuliitto, Kotkan Energia Oy, Empower Oyj, Lindström Oy Koivuhaka, Lindström Oy Konalan palvelukeskus, LapIT Oy, Pohjois-Savon opisto, Celsa Steel Service Oy, HKScan, Kuopion kaupunki, Herajoen koulu, Raaseporin kaupunki, Keravan Energia Oy ja Sipoon Energia Oy, PNM-Holding Oy, Työvalmennussäätiö Avitus, Comforta Oy Mäntsälä, Kekkilä Oy, Jyväskylän palvelualan opisto, Nurmijärven I Seitsemän veljeksen apteekki, Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Orion Oyj, Piuhakujan palvelukeskus, Lindström Oy Luumäki, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, Fiskars Finland Oy Ab, Comforta Oy (Turun palvelukeskus), Comforta Oy (Tampereen palvelukeskus), Kesko Oyj, HUS Hyvinkään sairaala Akuutti päivystys, Pihla Group Oy (Kannuksen tehdas), Vehmaan Lomitustoimi, Cimcorp Oy, SPR Lapin piiri, Kauhajoen Vanhaintuki ry, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lindström Oy Hollola, Äänekosken Kiinteistönhoito Oy, Ovako Metals Oy Ab, Solenis Finland Oy, Raisio-konserni, Kemi Shipping Oy, Rejlers Finland Oy, Nordic Gold Oy sekä Tapaturmien ehkäisyverkostossa toimivat organisaatiot