Tapaturma­päivä

Miesten tapaturmista 47 prosenttia sattuu vapaa-ajalla puuhastellessa – asuuko teillä kikkaileva remonttiraimo?

Mikäs sen mukavampaa kuin nikkaroida ja puuhata kotona ja mökillä – tehdä oikeita töitä! Harmi vain, että miehille sattuu tapaturmia eniten juuri kotona tai vapaa-ajalla. Monesti syynä on huolimattomuus tai kiire – tai molemmat.

Työtapaturmat ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä

Tapaturmat luokitellaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmiksi, liikennetapaturmiksi ja työtapaturmiksi (Lounamaa & Doupi 2017). Kun tarkastelee tilastoja, voi huomata, että miehille sattuu jotain kummallista työpaikan ja kodin välillä. Miehet työskentelevät usein tapaturma-alttiimmilla aloilla kuin naiset, mutta ovat kyllä kovin säntillisiä työturvallisuuden suhteen. Tapaturmien ehkäisytyön suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys sekä lainsäädäntö ovat vaikuttaneet työtapaturmien vähentymiseen viimeisten vuosikymmenien aikana. Työpaikoilla huolehditaan omasta ja kaverin turvallisuudesta. Tapaturmat kotona ja vapaa-ajalla sen sijaan ”ovat nousseet merkittäväksi terveyden menetyksen aiheuttajaksi” (Lounamaa & Doupi 2017).

Työkalut kädessä ei kannata kikkailla

Kotona ja mökillä miehet tarttuvat innokkaasti vasaraan, kirveeseen ja maalisutiin, ja työpaikalla noudatetut turvalliset tavat tuntuvat unohtuvan omissa huolto- ja remonttihommissa. Miesten tapaturmista 47 prosenttia sattuu kotona tai vapaa-ajalla – poislukien liikuntatapaturmat (Uhritutkimus 2017). Monesti miehet satuttavat itsensä juuri huoltotöissä ja muussa nikkaroinnissa.

Kansallisen uhritutkimuksen 2017 mukaan yleisin kotitapaturman sattumistapa on kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen tai alle metrin korkeudelta putoaminen (44 %). Toiseksi yleisin sattumistapa on terävän esineen aiheuttama vamma (30 %). Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja, nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja (18 %) sekä palovammoja (12 %). Murtumia esiintyy 8 %:ssa ja pään alueen vammoja 3 %:ssa kotitapaturmista. Kuulostaako tutulta?

Kiire aiheuttaa tapaturmia

Miehille tapahtuvissa kotitapaturmissa kiireellä on usein osuutensa. Lähes kahdessa kolmasosassa miehille sattuvista kotitapaturmista kiire on taustatekijänä (Uhritutkimus 2017). Tilastojen valossa näyttää lisäksi siltä, että mitä nuorempi mies on kyseessä, sitä enemmän on myös kiirettä ja kikkailua.

Yksi helppo ratkaisu miesten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen on miettiä, miten saman asian tekisi työpaikalla. Tai jos oma kaveri tekisi näin, olisinko huolissani hänen turvallisuudestaan? Ennakointi ja huolellinen valmistautuminen ovat yhtä tärkeitä asioita myös kotona.

Neuvomme on selkeä: Ethän kikkaile.

Lähteet:

Haikonen, K., Doupi, P., Honkala, E., October, M., Nipuli, S. & Lounamaa, A. 2017. Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017: Kansallisen Uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työpaperi 45/2017. Helsinki. Luettavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135809/TY%c3%962017_45_UHRI._.WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lounamaa, A. & Doupi, P. 2017. Teoksessa Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017 -tutkimus. Toim. Koponen, P., Borodulin, K., Lundqvist, A., Sääksjärvi, K. & Koskinen, S. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 4/2018. Helsinki. Luettavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136223/Rap_4_2018_FinTerveys_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y