Tapaturmapäivä muistuttaa jälleen kiireen aiheuttamista vahingoista

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Perjantaina 13. toukokuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn.

Tapaturmapäivän teemaksi on nostettu viime vuoden tapaan kiirestä johtuvien tapaturmien ehkäisy. Kiire vaikuttaa tapaturmien syntyyn kaikkialla aiheuttaen vahinkoja töissä, kotona ja liikenteessä. Kiireestä johtuvia tapaturmia voi ehkäistä esimerkiksi varaamalla tarpeeksi aikaa työtehtäviin ja paikasta toiseen siirtymiseen.

Vuonna 2014 tapaturman seurauksena kuoli Suomessa yhteensä 2 476 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui kotona ja vapaa-ajalla. Suomen tapaturmakuolleisuus on Euroopan korkeimpia.

Töissä koettu kiire on monelle tuttu asia

Töissä kiirettä ja siitä johtuvia vaaratilanteita aiheuttavat esimerkiksi työn heikko organisointi, suuret tai vaihtelevat työmäärät, töiden jättäminen viime tippaan sekä työnteon keskeytykset. Joillain työpaikoilla tiukka työtahti johtuu asiakkaasta tai siitä, että työntekijöitä on työmäärään nähden liian vähän. Työn hyvä suunnittelu ja selkeät tavoitteet puolestaan vähentävät kiireen tuntua.

Kiireen ehkäisy sopii teemaksi työpaikoille, sillä töissä koettu kiire ja kireä työtahti ovat tuttuja asioita monelle työntekijälle. Työpaikkoja kannustetaan osallistumaan Tapaturmapäivään ja hyödyntämään verkosta löytyvää kuva- ja videomateriaalia.

Voit osallistua Tapaturmapäivään myös sosiaalisessa mediassa: vietä kiireetön hetki ja jaa siitä kuva tunnisteella #hopulleloppu. Voit osallistua keskusteluun myös tunnisteella #tapaturmapäivä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde (STM), p. 029 516 3177, etunimi.sukunimi@stm.fi

suunnittelija Tiina Tikkanen (Suomen Punainen Risti), p. 020 701 2178, etunimi.sukunimi@punainenristi.fi