Tapaturma­päivä

Tieliikennelaki päivittyy – tunne liikennesäännöt

Liikenneturvan kyselytutkimus kertoo, että suomalaisten liikennesääntöjen tuntemuksessa on edelleen parantamisen varaa. Tieliikennelaki päivittyy kesäkuun alussa, mikä on hyvä tilaisuus tarkistaa ja päivittää oma sääntötuntemus laajemminkin. Esimerkiksi pyöräilyä koskeviin sääntöihin tulee muutoksia.

Tyttö näyttää suuntamerkkiä autolle
Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen

Kesäkuun ensimmäinen päivä voimaan tuleva uusi tieliikennelaki tuo muutoksia tien päälle. Valtaosa arkisista liikkumisen säännöistä pysyy ennallaan, mutta muutoksia tulee muun muassa tiemerkintöihin, nopeusrajoituksiin ja liikennemerkkeihin. Lakimuutos on jokaiselle myös hyvä tilaisuus tarkistaa ja päivittää tietonsa liikennesäännöistä kokonaisuudessaan.

Kun Liikenneturva selvitti suomalaisten sääntötuntemusta keväällä 2020*, heikoimmat arviot annettiin pyöräilevien ja autoilevien välisten väistämissääntöjen tuntemiselle. Vain kolmasosa kyselyyn vastanneista arvioi, että pyöräilevien ja autoilevien väliset väistämissäännöt ovat suomalaisilla hyvin hallussa.

Autoilijoiden välisten väistämissääntöjen koettiin olevan paremmin hallussa. Lähes neljä viidestä koki, että sekä ne että pysäköinnin periaatteet ovat suomalaisilla hyvin hallussa. Kahdeksan kymmenestä arvioi, että liikennemerkit tunnetaan erittäin tai melko hyvin.

Uusia merkkejä – ja uusi väylä

Tieliikennelain muutos näkyy tienkäyttäjälle konkreettisesti tienpientareilla ja opastetauluissa uusittuina liikennemerkkeinä. Liikennemerkkien tuntemus on siis paikallaan päivittää uuden lain mukaiseksi.

Yksi uusi merkki kertoo esimerkiksi uudesta katutyypistä. Pyöräkadulla kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijat saavat ajaa pyöräkadulla, mutta niiden on sopeutettava vauhtinsa pyöräilijän tahtiin. Jalan kulkeville on pyöräkadulla osoitettu jalkakäytävä.

Pyöräkadun merkki itsessään ei aseta nopeusrajoitusta. Näin se poikkeaa esimerkiksi pihakatumerkistä, joka asettaa myös nopeusrajoituksen 20 kilometriin tunnissa.

Uuden tieliikennelain myötä katukuvaan tulee uusi merkki, joka kertoo, että ajoneuvon ja raitiovaunun on väistettävä pyörätien jatkeella tietä ylittävää pyöräilijää. Uutta merkkiä käytettäessä pyörätien jatkeen on oltava rakenteellisesti korotettu.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa
Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (Kuva: Väylävirasto)

Jos taas pyöräilijä tulee esimerkiksi pyörätieltä ajoradalle, eikä ajorataa kulkeville ajoneuvoille ole osoitettu liikennemerkeillä tai liikennevaloilla väistämisvelvollisuutta, väistää pyöräilijä sekä oikealta että vasemmalta tulevia ajoneuvoja.

Jatkossa lisäkilvellä voidaan sallia kahteen suuntaan pyöräily yksisuuntaisella tiellä. Tällä hetkellä yksisuuntaisen tien toisessa päässä on yksisuuntaista ajotietä osoittava merkki ja toisessa päässä taas kielletyn ajosuunnan merkki. Lakiuudistuksen tuoma lisäkilpi mahdollistaa kaksisuuntaisen pyöräilyn tällaisella tieosuudella.

Miksi säännöt tulee tuntea?

Liikennesäännöillä ohjataan tienkäyttäjien toimintaa. Jos säännöt tunnetaan huonosti tai niitä ei muista syistä noudateta, sääntöjen vaikutus jää toivotusta. Kun liikennesäännöt tunnetaan paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät.

Esimerkiksi pyörätien ja ajoradan risteyksessä tapahtuvat moottoriajoneuvon ja pyöräilijän väliset törmäykset ovat monesti seurauksiltaan vakavia. Jo väistämissääntöjä noudattamalla moni onnettomuus olisi estettävissä ennalta.

Lue lisää uudesta laista ja tulevista muutoksista osoitteessa: www.tieliikennelaki2020.fi.

*Liikenneturva selvitti 15 vuotta täyttäneen väestön tietoisuutta liikennesäännöistä helmikuussa 2020. Kantar TNS Oy:n toteuttamaan tutkimukseen vastasi yhteensä 1060 henkilöä, joista autoilijoita oli 82 %.