Tapaturma­päivä

Katkaise kiireen kierre

Miten arkiaamujen kiirettä voisi helpottaa? Lue Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partosen vinkkejä kiireen hallintaan.

Kiireen vuoksi aiheutuu paljon tapaturmia myös kotioloissa.
– Kiireessä toimiminen vaatii enemmän hyvää huomiokykyä, tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, jotta tehtävien teko onnistuu toivotulla tavalla. Herpaantumiset altistavat virheille ja tapaturmille, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen.

Partonen nostaa esiin monta inhimillistä syytä, mistä kiire voi johtua.
– Kiire voi johtua esimerkiksi siitä, että tekemistä on paljon, jolloin asioiden saaminen valmiiksi määräaikaan mennessä vaatii kiirehtimistä. Myös asioiden hoitamista lykkää syystä tai toisesta myöhemmäksi, jolloin lopulta tulee kiire saada asiat tehtyä. On myös mahdollista, että asioissa tapahtuu yllättäen muutoksia, mikä viivästyttää niiden hoitoa ja johtaa kiireeseen, Partonen luettelee.

Miksi sitten lykkäämme asioiden hoitoa ja jätämme ne viime tippaan, kun kuitenkin tiedämme tämän johtavan kiireeseen? Partosen mukaan tämä on vain yleisinhimillistä. Ihmiset voivat ajatella suoriutuvansa tehtävistään nopeammin kuin miten tosiasiassa suoriutuvat, mikä johtaa kiirehtimiseen.

Kiireellä ja unella on merkittävä yhteys

Partonen korostaa unen ja levon merkitystä kiireen hallinnassa. Kiireen välttämiseksi asioita pitää toki myös ennakoida ja suunnitella, mitä ehtii tehdä missäkin ajassa. Riittävät yöunet ja yleinen hyvinvoinnista huolehtiminen ovat Partosen mukaan kuitenkin hyvin tärkeitä tekijöitä myös arkiaamujen kiireen hallinnassa.

– Kun käy ajoissa nukkumaan illalla, kukin perheenjäsen on saanut nukuttua riittävästi. Tällöin on herätessä virkeä ja aamuaskareet sujuvat helpommin, jolloin kiirettä ei ehkä synny lainkaan. Lisäksi kiirettä voi ehkäistä valmistelemalla aamulla tarvittavat tavarat valmiiksi jo illalla, jotta niiden etsimiseen ja valmisteluun ei enää aamulla kulu aikaa.

Kiire itsessään voi aiheuttaa stressiä, joka taas näkyy herkästi univaikeuksina aikuisilla ja myös lapsilla. Partonen muistuttaakin, että aikuinen toimii tahtomattaan esimerkkinä lapsille kiireen suhteen. Lapset reagoivat aikuisten kiireeseen eri tavoin, osa sietää sitä paremmin, osa huonommin.

Harjoita kiireettömyyttä

Jos olet kiireen ja siitä aiheutuvan stressin ja unettomuuden kierteessä, kannattaa ottaa kiireen hallinnan keinot käyttöön. Partonen lohduttaa, että myös kiireettömyyttä voi harjoittaa esimerkiksi miettimällä, mitä ja miten asioita haluaa hoitaa. Lisäksi kannattaa raivata sosiaalisesta lukujärjestyksestä tilaa riittävälle yöunelle ja levolle sekä varata tarpeeksi aikaa asioiden hoitamiseen.

– Myös vastuun jakaminen asioiden hoitamisesta kaikille asianosaisille vaikuttaa omaan kiireettömyyteen, Partonen lisää.

Liittyvät linkit