Trygghet i din vardag

Checklista till hjälp för äldre och deras närstående

Att röra sig i hemmiljön

Upprätthållande av funktionsförmågan

Brandsäkerhet

Att röra sig utomhus

Att köra och körförmåga

Övrig beredskap

Kontakter

Resultat: 0 / 64 (0 %)

Spara i din telefon:

• nödnumret 112 eller
appen 112 Finland, om du använder en smart telefon. Vet du hur man använder appen?
Giftinformationscentralen 0800 147 111 24 h/dygn (avgiftsfritt)
• telefonnumret till hälsocentralen, sjukvårdsrådgivningen eller jourhavande sjukhus
• numren till dina närstående
• numret till hemtjänsten eller hemhjälpen

Tänk även på är utrustningen för första hjälpen i ditt hem tillräcklig och vet du hur man använder den?

Tala inte om dina koder till nätbanken eller ditt betalkort för någon per e-post eller vid några som helst förfrågningar, inte ens för polisen.

Byt ut batterierna i din brandvarnare en gång per år, såvida den inte har till exempel litiumbatterier, som håller i fem år.