Pysy pystyssä

Nu är det halt före – det är dags att ta på sig skor med bra grepp och se till att alla gångvägar är trygga

När det är halt före måste man satsa mer än vanligt på underhåll av gårdar och gångvägar. Alla kan också med sin egen verksamhet påverka sin risk för halkolyckor.

Bild: Mikko Vähäniitty / Finlands Röda Kors

Närmare hälften av finländarna halkar någon gång under vintern. Även en stor del av olycksfall på vägen mellan hemmet och arbetet sker just under det hala föret i november–februari.

Med sin egen verksamhet har man dock möjlighet att förebygga fall även när det är som halast.

– Nu är det rätt tid att bereda sig på halt före. Skor efter föret, framförhållning och uppmärksamhet är av största vikt när man rör sig i vardagen. Uppmärksamhet måste fästas också vid underhåll av gårdar och gångvägar, säger Saara Aakko, planerare av hälsofrämjande arbete vid Finlands Röda Kors.

Skor som är lämpliga för föret och halkskydd utgör grunden till att hålla sig på benen

Innan man ger sig ut lönar det sig alltid att först kontrollera vädret. Ett före med vatten eller snö ovanpå isen är särskilt farligt för fotgängare. Meteorologiska institutet publicerar varningar beträffande fotgängarföret och genom att följa dem underlättar man beredskapen.

Skor spelar en stor roll i att hålla sig på benen och därför lönar det sig att välja skor efter föret. Vid val av skor ska man särskilt beakta klackarna, sulornas material och mönstren i sulorna. Stilettklackar och skor med slät sula är det sämsta valet vid halt före.

Halkskydd förhindrar effektivt att du halkar. Vid köp av halkskydd lönar det sig att ta med de skor som man avser att använda med halkskydden. Förutom halkskydden är också dubbskor ett utmärkt val vid halt före.

Kondition, lugn och fokus – gärna alla tillsammans

Vakenhet och kondition påverkar risken för halkolyckor. När man är trött och mindre alert försämras uppmärksamheten och därmed ökar risken för halkolyckor. Förutom vila hjälper god grundkondition, muskelstyrka och balans personer i alla åldrar att hålla sig på benen.

Brådska påverkar framförhållningen, beredskapen och planeringen på förhand, vilket i sin tur ökar risken för halkolyckor. Vid halt före lönar det sig att reservera mer tid än vanligt för resor. Upp till var sjätte halkolycka orsakas av brådska.

Vid halt före lönar det sig att fokusera fullständigt när man är ute och går. När uppmärksamheten slirar iväg någon annanstans, till exempel till telefonen, upptäcker man inte osandade, ojämna och hala partier.

Det lönar sig att ge respons på underhåll av gator och gårdar

Underhållet av cykel- och gångvägar påverkar i hög utsträckning säkerheten vid rörlighet och risken för skador på vintern. Därför är det viktigt att säkerställa att gårdar och gator plogas, sandas och belyses på erforderligt sätt.

– Snövallar och dåligt underhåll kan förhindra rörligheten helt eller tvinga folk att använda körbanan som gångväg. Hala vägytor är särskilt farliga till exempel för personer som använder hjälpmedel för att röra sig, påminner Invalidförbundets expert Ari Kurppa.

Det lönar sig alltid att lämna respons på bristerna i underhållet av bostadshusets gårdsområde och arbetsplatsen gårdsområde till servicebolaget. Beträffande underhåll av gång- och cykelvägar ska man kontakta den instans inom kommunen eller staden som ansvarar för underhållet. NTM-centralen ansvarar för säkerheten och underhållet beträffande säkerheten på landsvägarna.

Kampanjen Håll dig på benen påminner om riskerna med halt före

Kampanjen Håll dig på benen ordnas 11–18.1.2024. Kampanjen påminner om att man kan minska halkolyckor genom sina egna val och handlingssätt. Syftet är också att försöka minska belastningen och kostnaderna för hälso- och sjukvården som orsakas av halkolyckor och frakturer.

I kampanjen deltar Hjärnskadeförbundet rf, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Organisationsnätverket för förebyggande rusmedelsarbete, Finans Finland, Meteorologiska institutet, Invalidförbundet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Osteoporosförbundet i Finland rf, Finlands Röda Kors, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

Mer information:

Trafikskydd: Förebygg halkolyckor

Olycksfallsförsäkringscentralen 2017. Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi (Statistisk analys av olyckor under resan till och från arbetet). Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 12 (Olycksfallsförsäkringscentralens analyser nr 12).

Webbplats för kampanjen Håll dig på benen (på finska, material också på svenska)

Olycksfall i hemmet på Facebook (på finska)

Olycksfall i hemmet på X (Twitter) (på finska)

Kontaktuppgifter:

Saara Aakko, planerare, Finlands Röda Kors, 040 4806 973, saara.aakko@rodakorset.fi

Ari Kurppa, tillgänglighetsexpert, Invalidförbundet, 050 430 7268, ari.kurppa@invalidiliitto.fi