Om olycksfallsförebyggande arbete

Nästan en miljon finländare råkar ut för olycksfall varje år. Av de sammanlagt omkring 900 000 olycksfallen i Finland under ett år inträffar över 600 000 i hemmet och under fritiden. Särskilt vanliga är halk- och fallolyckor, som årligen leder till att tiotusentals finländare behöver sjukhusvård och över tusen dör av skadorna. Varje år mister över 2 000 finländare livet i hemmiljön – över fem gånger som många som omkommer i trafiken.

Lyckligtvis är olycksfallen inte en fråga om tur och otur. Olyckor kan man förhindra genom att förutse risker och satsa på åtgärder och skyddsanordningar som gör livet tryggare. Hälften av dem som råkat ut för olyckshändelser anser att olyckan lätt hade kunnat undvikas.

Bakom olycksfallsförebyggande verksamheten  står myndigheter och sammanslutningar som vill verka för att finländarna inte ska tillhöra olycksfallsstatistikens toppskikt i Europa. Verksamheten har främjat finländarnas trygghet under fritiden i ett tjugotal år. Finlands Röda Kors koordinerar nätverket. Till verksamheten hör att producera informationsmaterial både för den stora allmänheten och för yrkesfolk som är engagerade i att förebygga olycksfall.

Nätverket genomför säkerhetskampanjer: Kampanjerna Olycksdagen och Håll dig på benen. Den nationella olycksdagen hålls årligen fredagen den 13:e. Kampanjen Håll dig på benen tillbringas vanligtvis i januari. Kampanjerna har egna webbplatser (endast på finska), men pressmeddelanden och kampanjmaterial publiceras också på svenska och engelska.   

Också i olycksfallsförebyggande stämmer det att samarbete är styrka – på alla nivåer. Den olycksfallsförebyggande verksamheten  uppmuntrar till ökad samverkan mellan dem som arbetar eller utför frivilligarbete inom social- hälsovårds- räddnings-, eller utbildningssektorn. En brandinspektör kan hemma hos en äldre person märka att den boende behöver något hjälpmedel. Hemvårdaren kan kontrollera att brandvarnaren fungerar.