Mer information

Läs mer om olycksfallsförebyggande arbete på webbsidor nedanför

avonainen laukku

Droglänken

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund  

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf 

Giftinformationscentralen  

Hälsobyn: förebyggande av fall

Institutet för hälsa och välfärd 

Lär barnet bli vän med vattnet

Minnesförbundet 

Motionsrekommendation för vuxna

Motionsrekommendation för över 65-åringar

Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland 

Räddningsväsendet 

Röda Korsets Anvisningar för första hjälpen

Säkerhetsoch kemikalieverket (Tukes)

UKK Institutet: KaatumisSeula-verktyg 

Vattenhjältarna-projektet 

Videor om förebyggande av brandolyckor (Pirkanmaan pelastuslaitos) 

112-dagen

112 Suomi –appen