Miten sinä hallitset kiirettä? Jaa vinkkisi ja osallistu arvontaan

Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen

Perjantaina 13. lokakuuta järjestettävä Tapaturmapäivä muistuttaa kiireen ja stressin vaikutuksesta tapaturmien syntyyn ja kannustaa jokaista hidastamaan.

Osallistu kampanjaan Facebookissa jakamalla vinkkisi kiireen hallintaan. Osallistuneiden kesken arvotaan stressitasoja mittaava Moodmetric –älysormus. Osallistumisaika on 6.-15.10.2017. Tutustu arvonnan sääntöihin alla.

Arvonnan säännöt

  1. Osallistumisaika. Osallistumisaika on 6.-15.10.2017.
  2. Arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestää Suomen Punaisen Ristin Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke.*
  3. Arvontaan osallistuminen. Arvontaan osallistuminen tapahtuu internetissä Facebook-palvelussa kirjoittamalla osallistumisaikana 6.-15.10.2017 oman kiireenhallintavinkkinsä Tapaturmapäivän Facebook-sivulla https://www.facebook.com/tapaturmapaiva/ julkaistun arvontaa koskevan päivityksen kommenttikenttään. Arvontaan voi osallistua vain yhdellä kommentilla/hlö. Useammat osallistumiset hylätään.
  4. Arvonnan palkinnot. Osallistuneiden kesken arvotaan Moodmetric-älysormus (arvo n.229€). Rahtikulut ja arpajaisveron maksaa arvonnan järjestäjä.
  5. Voittajan valinta ja arvonta. Palkinnon saaja arvotaan kaikkien osallistumisaikana Facebookin kautta arvontaan osallistuneiden joukosta viikolla 42. Arvonnan suorittaa Suomen Punaisen Ristin Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke. Suomen Punaisen Ristin ja Tapaturmapäivä kampanjan työntekijät eivät voi osallistua arvontaan.
  6. Voitosta ilmoittaminen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebook-viestipalvelun kautta. Palkinto toimitetaan postitse Suomessa olevaan osoitteeseen. Voittajan nimi voidaan julkaista tapaturmapäivä.fi –verkkosivustolla, facebookissa ja twitterissä. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden käyttää lähettämäänsä tarinaa ja muita määriteltyjä elementtejä.
  7. Tietojen luovuttaminen. Kampanjassa kerättäviä henkilötietoja ei käytetä markkinointiin eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan tämän arvonnan toteuttamiseen.
  8. Kiireen hallintavinkit. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeella on oikeus julkaista ja hyödyntää arvontaan osallistuneita tuotoksia Tapaturmapäivä-kampanjan toiminnassa. Toiminta tarkoittaa esimerkiksi viestintää ja koulutusta: tiedotteita, kampanjointia, painettua materiaalia, internetsivuja tai oppimateriaalia. Tapaturmapäivä sitoutuu siihen, että se ei esitä materiaalia sopimattomissa yhteyksissä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke ei myöskään käytä materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin. Lisätietoja materiaalin hyödyntämisestä saa hankkeen koordinaattorilta. Yhteystiedot: susanna.jussila@punainenristi.fi
  9. Järjestäjän vastuu. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tähän arvontaan osallistuville aiheutuneista mahdollisista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän kaikesta vastuusta suhteessa vahinkoon, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
  10. Erityisehdot. Kaikenlainen arvontaan osallistumisten manipulointi voi johtaa arvonnasta sulkemiseen. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke varaa oikeuden arvontaan osallistumisten moderointiin ja epäasiallisuuksien poistamiseen.

*Koti-ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke on monisektorinen verkostohanke, joka siirtyi Suomen Punaisen Ristin koordinoimaksi vuonna 2015. Hanketta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Tapaturmapäivä-kampanjasta vastaa Tapaturmayhteistyöryhmä, jonka puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Suomen Punainen Risti vastaa Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista.

Tapaturmapäivässä mukana ovat: Finanssiala ry,  Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Onnettomuustutkintakeskus, Puolustusvoimat, Sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö , SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Punainen Risti, Tapaturmavakuutuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus.

Kuva: Liikenneturva / Nina Mönkkönen