Tapaturma­päivä

Mitä koronan jälkeen? Työpaikkojen toimintamallit ovat tärkeitä myös tapaturmien ennaltaehkäisyssä

Koronan myötä monilla työpaikoilla on havahduttu työturvallisuusriskien arvioinnin merkitykseen ja otettu käyttöön uusia toimintamalleja arvioinnin tekemiseen yhteistyössä. Nyt on vähitellen aika miettiä, mitä kaikesta työpaikoilla tehdystä voidaan hyödyntää jatkossa.

Kuva: Mikael Ahlfors

Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietettiin 28.4.2021. Tänä vuonna Työturvallisuuskeskuksen järjestämän kansainvälisen työturvallisuuspäivän webinaarin teemana oli ”Mitä koronan jälkeen?”. Webinaari on katsottavissa tallenteena (ks. linkki alempana).

”Valmius toimia yllättävissä tilanteissa, eli resilienssi, on monilla työpaikoilla parantunut. Näitä oppeja ja uusia toimintamalleja on syytä vaalia jatkossakin”, sanoo Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Rauno Hanhela.

Riskien arviointi auttaa vähentämään myös tapaturmia

Monet työpaikat, joilla vaarojen selvittäminen ja arviointi ei ole ollut vakiintunutta toimintaa, ovat sen korona-aikana ottaneet jatkuvaksi toiminnaksi. Vaarojen arvioinnin tulisi työpaikoilla olla ajan tasalla. Vaarojen selvittäminen ja arviointi perustuu työturvallisuuslakiin. Mikäli vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan niiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle, eli riskin suuruus, ja toteutetaan toimenpiteet, joilla riski pienennetään hallittavalle tasolle tai poistetaan kokonaan.

Tavoitteena kaikilla työpaikoilla tulisi olla nolla tapaturmaa. Siihen pääseminen vaatii ennakoivia toimia ja turvallisuushavainnot ovat yksi niistä. Ei pidä myöskään unohtaa turvallisuushavaintojen yhteyttä työpaikalla tehtävään riskien arviointiin. Molemmat ovat ennakoivaa toimintaa.

Parhaiten turvallisuushavaintojen tekoon pitkällä tähtäimellä kannustaa se, että havainnot johtavat toimiin ja työympäristöstä tulee turvallisempi. Työpaikan ympäristöä havainnoiva oppii huomaamaan mahdollisia vaaranpaikkoja muuallakin kuin töissä. Siinä mielessä turvallisuushavainnot laajentavat turvallisuusosaamista myös vapaa-ajan puolelle.

Yhteistoiminta on välttämätöntä vaikeista tilanteista selviytymiselle

Työturvallisuuskeskuksen Mitä koronan jälkeen? -webinaaritallenteessa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja ja työpaikkaesimerkkejä yhteistoiminnasta koronaepidemian aikana. Ajankohtaisissa puheenvuoroissa käsiteltiin erityisesti sitä, mitä työpaikoilla on hyvä huomioida koronaepidemian jälkeen. Katso tallenne tältä sivulta.

 

Kirjoittanut:

Tuuli Vattulainen, viestinnän asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

Anssi Kaarnalehto, asiantuntija, Työturvallisuuskeskus