Tapaturmapäivä

Kun törttöilet liikenteessä, aiheutat vaaraa myös muille

Jo hyvin pienet alkoholimäärät voivat aiheuttaa riskiä liikenteessä. Alkoholi vaikuttaa muun muassa kykyyn arvioida nopeuksia ja etäisyyksiä, joka on liikenteessä ensiarvoisen tärkeä taito. Päihtynyt tielläliikkuja – oli kyseessä sitten jalankulkija, pyöräilijä, mopoilija tai autoilija – voi aiheuttaa onnettomuuden varomattomalla toiminnallaan.

 

Jo pienikin määrä alkoholia veressä huonontaa ajokykyä ja nostaa onnettomuusriskiä. Rattijuopumuksen raja ylittyy, kun veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea. Rattijuopumus moottorikäyttöisellä ajoneuvolla määritellään rikokseksi riippumatta siitä, syyllistyykö siihen maastossa, järven jäällä, tiellä tai missä tahansa. Vaikka puhalluskokeen tuloksen perusteella ei olisi todennäköisiä syitä epäillä kuljettajan syyllistyneen rattijuopumukseen, on poliisilla oikeus uudistuneen tieliikennelain mukaan kieltää tai estää moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen, jos päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan ajokykyyn.

Vuoden 2020 aikana rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon kaikkiaan 20 300, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Rattijuopumustapauksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana kuollut keskimäärin 43 ja loukkaantunut 485 henkilöä vuosittain. Tämä on kaikista tieliikenteessä menehtyneistä viidennes ja loukkaantuneista kymmenesosa. Menehtyneistä neljä viidestä ja loukkaantuneista kolme neljästä oli miehiä. Menehtyneistä lähes kolme neljästä oli juopuneita kuljettajia, joka kuudes juopuneen matkustajia ja joka kymmenes sivullisia. Yli 60 % rattijuopoista on alkoholin suurkuluttajia, kolmanneksella on sairaudeksi luokiteltu päihdeongelma. Kiinnijääneistä rattijuopoista runsas puolet on ollut alkoholin suurkuluttajia ja kolmanneksella on todettu päihderiippuvuus.

Rattijuopumustapaukset koskettavat myös nuoria

Erityisesti nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipitoisuuksilla. Tämä johtuu siitä, että alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä, sekä arviointikykyyn ja impulssikontrolliin, jotka nuorella ovat vielä kehittymässä. Rattijuopoista noin 10 prosenttia on iältään 18–24-vuotiaita. Henkilövahinkoon johtaneiden alkoholirattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista kolmannes on nuoria.

Alkoholirattijuopumustapauksissa kuolee ja loukkaantuu paljon nuoria. Kuolleista kolmannes ja loukkaantuneista 44 prosenttia oli 15–24-vuotiaita.

On tärkeää muistaa, että liikenteessä tapahtuneiden onnettomuuksien seuraukset ovat usein erittäin vakavia. Usein liikenneonnettomuudet eivät myöskään kohdistu vain yhteen ihmiseen, vaan seurauksia aiheutuu myös täysin sivullisille tielläliikkujille.