Tapaturma­päivä

Kotona ja vapaalla sattuu ja tapahtuu

Tapaturmista lähes kolme neljännestä on koti- ja vapaa-ajan tapaturmia. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat kaatuminen, kompastuminen, liukastuminen tai matalalta putoaminen.

 

Tapaturmat voidaan jaotella viiteen pääryhmään: koti-, liikunta-, liikenne-, työ- ja muihin vapaa-ajan tapaturmiin (Uhritutkimus 2017). Tapaturmista lähes kolme neljännestä on koti- ja vapaa-ajantapaturmia (Uhritutkimus 2017). Kotitapaturmia sattui lähes 600 000 ja muita vapaa-ajan tapaturmia noin 209 000.

Alkoholilla on usein osuutta asiaan

Suomessa alkoholin käyttöön liittyviä tapaturmia tapahtuu enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Vaara kuolla päihtyneenä tapaturmissa on miehillä kuusinkertainen naisiin verrattuna. Nautitun alkoholimäärän lisääntyessä tapaturmavaara suurentuu. Kun alkoholiannoksia on nautittu kolmen tunnin sisällä 5 tai enemmän, suurentuu tapaturmavaara naisilla 9,6-kertaiseksi ja miehillä 2,1-kertaiseksi.

Vuonna 2019 tapaturmaisesti kuolleista oli päihteiden vaikutuksen alaisena tapaturmahetkellä 16 prosenttia. Lähes 88 % näistä on alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuneita. Päihtyneiden osuus tapaturmakuolleista on pienentynyt 2000-luvulla.

Remonttihommat lisäävät tapaturmariskiä

Kotona ja mökillä pienet remontit odottavat tekijäänsä, mutta työympäristössä opitut turvalliset tavat tuntuvat unohtuvan omissa puuhissa. Miesten tapaturmista 48 prosenttia ja naisten tapaturmista 55 prosenttia tapahtuu kotona tai vapaa-ajalla (poislukien liikuntatapaturmat) (Uhritutkimus 2017).

Kiire aiheuttaa tapaturmia

Kiireellä on usein osuutensa kotitapaturmien tapahtumisessa. Kiire on taustatekijänä lähes kahdessa kolmasosassa kaikista tapahtuvista kotitapaturmista (Uhritutkimus 2017). Tilastojen valossa näyttää lisäksi siltä, että kiire vaikuttaa tapaturmiin eniten nuorimmissa ikäryhmissä.

Miten estää tapaturmia?

Tapaturmien ehkäisytyön suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys sekä lainsäädäntö ovat vaikuttaneet työtapaturmien vähentymiseen viimeisten vuosikymmenien aikana. Yksi helppo ratkaisu koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vähentämiseen on miettiä, miten saman asian tekisi työpaikalla. Tai jos oma kaveri tekisi näin, olisinko huolissani hänen turvallisuudestaan? Ennakointi ja huolellinen valmistautuminen ovat yhtä tärkeitä asioita myös kotona.