Pysy pystyssä

Pysy pystyssä työmatkoilla

Työmatkakävely on erinomaista hyötyliikuntaa. Valtaosa työmatkatapaturmista sattuu kuitenkin jalankulkijoille. Liukastuminen on jalankulkijoiden yleisin tapaturma talviliikenteessä. Liukastumisen seuraukset saattavat olla hyvin vakavat ja pitkäkestoiset. Tyypillisiä liukastumisesta aiheutuneita vammoja ovat ruhjeet, nyrjähdykset sekä käden ja jalan murtumat. Liukastumisesta syntynyt vamma saattaa vaikeuttaa arkipäiväistä elämään pitkän ajan.

Jalankulkijan oma varovaisuus sekä liukuesteiden ja oikeanlaisten kenkien käyttäminen liukkailla keleillä yhdessä ympäristön vaaratekijöiden karsimisen kanssa parantavat työmatkan turvallisuutta ja ehkäisevät liukastumista.

Pysy pystyssä kuva kävelijästä jäisellä tiellä
Kuva: Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Kiire lisää kaatumisriskiä

Kiire lisää kaatumisvaaraa kaikissa olosuhteissa. Liukkailla keleillä kiirehtiminen kannattaa unohtaa kokonaan, sillä kiireessä keskittymiskyky heikkenee ja liukaustumisvaara kasvaa. Vaarallinen tilanne on esimerkiksi bussiin kiirehtiminen. Kiireessä ei myöskään tule välttämättä kiinnitettyä huomiota jalkinevalintaan tai laitettua liukuesteitä paikoilleen.

Voit itse vaikuttaa kiireestä aiheutuvaan liukastumisvaaraan. Kiire johtuu yleensä asioiden jättämisestä viime tippaan. Kiire vaikeuttaa ennakointia, varautumista ja etukäteissuunnittelua, jotka ovat kaikki tärkeitä liukastumisen ehkäisyssä.