Håll dig på benen -test

Vintern är här och det är dags att förbereda sig för halt väglag.
Halkar du eller håller du dig på benen? Testa dig själv och få reda på hur du klarar dig vid halka. Hur skulle du agera?

Fantastiska priser, till exempel halkskydd, lottas ut bland alla som svarar på enkäten. Klicka på länken till enkäten ner på sidan efter testet.

1. Gårdagens snöslaskväder har gett vika för köld och det snöar lite. Du tänker gå ut och undrar vilka slags skor vore bästa. Halkan kan ju vänta redan på trappan. Hurdana skor väljer du?

Oikein! Väärin!

Valet av skor inverkar risken att halka. När du väljer skor eller skaffar nya vinterskor, beakta särskilt klackarna, sulornas material och mönstren i sulorna. Goda skor för halt väglag har låga och breda klackar med sneda, mönstrade bakre kanter. Granska att sulan böjs och är gjord av ett mjukt, poröst material så den inte blir hård i köld. Kraftiga, korsande mönster ger grepp åt dina steg. Fårorna i sulmönstren ska vara öppna åt skornas sidor och fem till åtta millimeter djupa.

2. Plötsligt kommer du ihåg att du fick ett konstigt paket med utstickande piggar i julklapp. Det måste ju vara halkskydd. Hurdana halkskydd är bästa?

Oikein! Väärin!

Det finns många slags halkskydd tillgängliga. Modeller som täcker hela sulan ger bäst grepp. Det är viktigt att pröva på halkskydden innan man köper dem. I ställer för halkskydd kan du välja dubbskor för halt väglag. Halkskydd och olika dubbskor kan köpas bland annat hos skomakare, i skobutiker och i många varuhus.

3. Å nej! Bussen åker precis. Du hinner ännu med, om du springer. Eller borde du ändå gå lugnt och ta nästa buss? Brådska är nämligen orsaken till...

Oikein! Väärin!

Det lönar sig inte att skynda sig vid halka. Visste du att brådska är orsaken till var sjätte halkolycka? (Trafikskydd och Kantar TNS Oy i december 2020. N=1017, alla respondenter.)

4. Du ska jogga på kvällen. Temperaturen är fortfarande nära noll, och när du kom hem hindrade halkskydden dig att halka. Hurdant väglag är särskilt farligt för fotgängare? Var får du tillförlitlig information om halka på gatorna?

Oikein! Väärin!

Meteorologiska institutet ger varningar om fotgängarvädret. Kontrollera varningar innan du går ut och förbereda dig enligt dem. Risken att halka är tiotals gånger större vid halt väglag. Det gäller att vara särskilt uppmärksam när det ligger vatten eller snö på isen eller när det snöar kraftigt blötsnö och temperaturen är mellan noll och ett par minusgrader. Beakta även att övergångsställena kan vara hala vid körbanan.

5. Du tittar ut genom fönstret på morgonen och ser att gården är snötäckt. Du ska gå hemifrån snart och tänker på vilken rutt du ska välja. Vilka saker är viktiga med tanke på att röra sig på vinter?

Oikein! Väärin!

Belysning, sandning eller annat förebyggande av halka samt snöröjning är centrala faktorer för säkerheten vid vinterväder. Om det finns brister i dem på ditt bostadshus gårdsområden, ge respons till fastighetsskötselbolaget. Om du bor i ett egnahemshus, ansvarar du själv för säkerheten och vinterunderhållet på din gård och din gatuandel. Sandning och annat vinterunderhåll på ett husbolags gård är på husbolagets ansvar. I typiska fall avtalar fastighetsförvaltningen med ett fastighetsskötselbolag om sandning och snöröjning på gården. Ansvaret för underhållet av gatorna och vägbelysningen varierar i olika kommuner.

6. Genom dina egna val kan du förebygga halkolyckor och fallolyckor. I förebyggandet av halkolyckor ingår alltså även att...

Oikein! Väärin!

En bra allmän kondition och balans hjälper dig att hålla dig på benen oberoende av åldern. UKK-institutet har publicerat anvisningar och rekommendationer om hur mycket fysisk aktivitet är lämplig för den vuxna befolkningen enligt motionstyp. På grund av undersökningar om förebyggande av fallolyckor bland äldre vet vi att den mest effektiva enskilda åtgärden för att förebygga fallolyckor är fysisk träning som förbättrar rörelse- och funktionsförmågan. Särskilt balansträning tillsammans med funktionella övningar har konstaterats minska fallolyckor.

7. Hur många finländare har halkat under året?

Oikein! Väärin!

Nästan var tredje finländare har halkat under det senaste året (2019–2020) *. Ouppmärksamhet var orsaken till cirka 7 % av halkolyckorna. Ouppmärksamheten kan bero på till exempel telefonanvändning. Om man till exempel måste använda en kartapp i telefonen medan man går, är det bäst att stanna en stund och kontrollera rutten i lugn och ro. Vid halka ska man koncentrera på att gå så man märker och kan akta sig för ställen som är osandade, ojämna eller hala. Koncentrera alltså dig på att gå vid vinterväglag. När du använder telefonen, stanna en stund. (Trafikskydd och Kantar TNS Oy i december 2020. N=1017, alla respondenter.)

Håll dig på benen -test
Vacklande svajare

Usch! Du är utsatt för risken att halka. Träna kontroll och tålamod samt tänk på dina tillvägagångssätt vid halka. Berätta också för andra om testet och dela testet i sociala medier med hashtaggen #HållDigPåBenenTest. Se tips för fotgängarnas vintersäkerhet på webbplatserna pysypystyssä.fi (på finska) och kotitapaturma.fi/sv/.
Halkande glidare

Inte så illa! Du kanske slipper skada dig på grund av en halkolycka. Men kanske borde du skärpa dig så ditt liv blir ännu tryggare. Det vore bäst att upprepa de sju viktiga stegen till att hålla dig på benen. Olyckan kommer objuden, men man kan ändå förbereda sig för den. Berätta också andra om testet och dela testet i sociala medier med hashtaggen #HållDigPåBenenTest. Se tips för fotgängarnas vintersäkerhet på webbplatserna pysypystyssä.fi (på finska) och kotitapaturma.fi/sv/.
Stadig vandrare

Fint! Du har insett att halkolyckor inte enbart beror på otur utan snarare på ogenomtänkta tillvägagångssätt. Förutse riskerna och vandra stadigt! Berätta också för andra om testet och dela testet i sociala medier med hashtaggen #HållDigPåBenenTest. Se tips för fotgängarnas vintersäkerhet på webbplatserna pysypystyssä.fi (på finska) och kotitapaturma.fi/sv/.

Jaa tuloksesi: