Pysy pystyssä

Halkfria sulor håller dig på benen

Halkfria vinterskor kan skydda dig mot många halk- och fallolyckor vid halt väglag vintertid. Säkerhetskampanjen för fotgängare vintertid, Håll dig på benen, uppmanar alla att fästa särskild uppmärksamhet vid sulans material när man väljer skor. Man ska inte heller glömma halkskydd som ger extra säkerhet – enligt en färsk undersökning förhåller sig de flesta finländarna positivt till halkskydd som fästs på skorna.

Vid halt väglag väljer man högklassiga skor avsedda för vinterförhållanden. Det viktigaste är sulor av ett mjukt och poröst material som inte blir hårda i kyla. Du kan låta byta ut sulorna hos en skomakare ifall de inte lämpar sig för finländska vinterförhållanden.

”En mjuk klack får bättre fäste på snö och is än en hård klack. Det lönar sig också att välja en räfflad, låg och bred klack. När du tar dig en titt på sulans mönster ska du se till att mönstret är öppet ända ut till sidan. Snö packas lätt också i ett bredare mönster om det inte är öppet mot sidan. Skor blir snabbt hala om man är tvungen att balansera på packad snö”, förtydligar specialist Kaarina Tamminiemi från SOSTE ry.

Extra säkerhet med halkskydd

När väglaget är särskilt halt, så kallad blixthalka, får du den extra säkerhet du så väl behöver med hjälp av dubbskor eller halkskydd. Halkskydden bör vara typgranskade och certifierade och därmed CE-märkta.

Enligt en färsk undersökning utförd av Trafikskyddet* anser finländarna att halkskydd är nödvändiga. Även om endast en fjärdedel meddelar att de använder halkskydd ibland, säger nio av tio att de anser att halkskydd är bra att ha.

”Den positiva inställningen till halkskydd är ett bevis på att man känner till att man kan undvika halkolyckor med dem. Orsakerna till att man inte använder halkskydd i större omfattning kan vara mycket vardagliga. Man anser kanske att det är besvärligt att sätta på dem eller ta av dem, sällan finns det en bänk i affärens vindfång där man kunde sätta sig ner och göra det enklare att klä på sig halkskydden och ta av dem”, säger Tamminiemi.

Gatutrovärdigheten för halkskydd ökas i kampanjen Håll dig på benen med hjälp av en liten tävling. I tävlingen som finns på Facebook kan var och en föreslå ett smeknamn för halkskydd, även kända som mormorsjärn. De bästa förslagen vinner ett pris.

Reservera tillräckligt med tid och håll dig på benen

Att vara förutseende och att undvika stress är också viktigt när man vill förebygga halkolyckor. En olycka händer oftast när man har bråttom och är stressad.

”Vid halt väglag lönar det sig att reservera lite mer tid för vardagens resor. Om du inte kan lämna hemmet tidigare än vanligt, kan du undvika behovet av att skynda iväg genom att ringa på förhand och meddela att du kanske blir lite försenad”, tipsar Tamminiemi.

 

Mer information:

specialist Kaarina Tamminiemi, ordförande för kampanjen Håll dig på benen, SOSTE Finlands social och hälsa rf, tfn 040 5774614

planerare Susanna Jussila, Finlands Röda Kors, förebyggande av olyckor hemma och på fritiden, tfn 020 7012178

skomakarmästare Hannu Heiskanen, expert på halkskydd och hala skor, tfn 0400 428325

*Trafikskyddet och TNS Gallup Oy 2016 I enkäten som genomfördes i december 2016 intervjuades 1 531 personer.

Kampanjen Håll dig på benen främjar fotgängarnas säkerhet vintertid. Kampanjen inleds i början av året i kollektiva trafikmedel och sociala medier. Följ oss: #pysypystyssä och @kotitapaturma.

Med i kampanjen är:

Arbetshälsoinstitutet, Finansbranschens Centralförbund, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Helsingfors stad, Hjärnskadeförbundet, inrikesministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, LokalTapiola, Meteorologska institutet, Nikander ja Wiinikka Oy, Partioaitta, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, Sarva dubbskor, social- och hälsovårdsministeriet, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Taitavat Suutarit ry och Trafikskyddet.