Pysy pystyssä

Fyra av tio har fallit på grund av halka

Enligt en enkätundersökning som Trafikskyddet nyligen gjorde har fyra av tio finländare halkat under den pågående eller förra vintern. Majoriteten nämnde halt underlag som orsaken till att de halkat, men även brister i den egna beredskapen identifierades som bidragande orsaker. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att alla kan förebygga fallolyckor genom att fokusera på gåendet och ombesörja att man har lämpliga skor.

Fyra av tio (38 %) finländare berättade i en enkätundersökning* som gjordes i december att de halkat så att de fallit. Av dem som fallit berättade 27 procent att de gjort sig illa eller skadat sig till följd av halkningsolyckan. Var tionde tvingades även uppsöka läkare eller hälsovårdare på grund av sin fallolycka. Cira fem procent av dem som fallit tvingades frånvara från arbetet eller skolan en eller flera dagar. En fjärdedel berättade att fallet inte fått några följder.

”Halka är något som gäller alla oavsett hur man tar sig fram. Var och en av oss är åtminstone ibland fotgängare under sina dagliga resor, om så bara för att röra sig mellan parkeringsplatsen och dörren hem. Att falla är inte heller något som bara drabbar äldre. Tvärtom sker de flesta fallolyckor bland människor i arbetsför ålder. De skador som uppstår till följd av fallolyckor är ofta mer allvarliga för äldre människor än för yngre”, konstaterar specialistsakkunniga Kaarina Tamminiemi vid SOSTE rf.

Kanske skäl att fokusera på gåendet?

När de som fallit tillfrågades om orsakerna till att de halkade omnämnde tre av fem (62 %) särskilt halt underlag. Nästan fyra av tio (38 %) uppgav som orsak att vägen var i dåligt skick eller att området inte underhållits och en femtedel mörker eller dålig belysning.

Anmärkningar om det egna agerandet framkom också. En fjärdedel ansåg att de hade valt olämpliga skor för vädret och att det var en orsak till att de fallit. Många uppgav också brådska som orsak till fallet och exempelvis att man fokuserat på sin mobiltelefon och därigenom varit ouppmärksam. I kampanjen Håll dig på benen uppmanas folk i år att fokusera på gåendet.

”Ska man försöka förebygga halkolyckor krävs såväl satsningar på underhåll som åtgärder av fotgängarna själva. Följer man med väderprognosen och vad termometern visar överraskas man inte av halkan – och kan förbereda sig med lämpliga halksäkra skor eller halkskydd,” säger Tamminiemi uppmuntrande.

Halkolyckorna hade inte endast negativa följder. Över hälften av dem som halkat och fallit berättade att de till följd av sin fallolycka numera rör sig mer försiktigt när det är halt. Lite fler än var tionde (13 %) uppgav att deras fallolycka fått dem att använda halkskydd. Lika många rapporterade att de skaffat halksäkra vinterkängor.

”Ofta är man mer uppmärksam på halka om man fallit. Det är dock inte att rekommendera att endast lära sig genom försök och misstag, eftersom fallolyckor kan få smärtsamma och långvariga följder även hos friska personer. Bryter man till exempel handleden inverkar det på vardagen för en rätt lång tid framöver”, konstaterar Tamminiemi.

Utbildaren i motion och välmående, Katja Keränen, berättar att det inte är lätt att röra sig på hala underlag.

”Gåendet blir lite stelt och spänt när det är halt. Det är inte särskilt energieffektivt. Att gå på halt underlag kräver kontinuerlig koncentration och att man är observant på omgivningen. Därför är det också psykiskt tungt. Gåendet kan också vara fysiskt tungt. Då kan man ta det som balansträning och koncentrationsövning. Med bra utrustning, maklig takt och genom att fokusera klarar man av de hala platserna”, säger Keränen.

Så här förbereder du dig på halka:

  • Fokusera på gåendet. Om uppmärksamheten är inställd på mobilen och inte på gåendet kan halkan överraska rejält.
  • Var förutseende Om du är alert kan du se upp för hala fläckar.
  • Tänk på vilka skor du väljer – bra skor vid halt väder är låga skor med bred klack och en kraftigt mönstrad sula i ett mjukt material.
  • Använd halkskydd när det är halt – Halkskydd som fästs i skorna eller dubbar som sätts på permanent ger ett gott grepp.
  • Läs varningarna. Väderuppgifter för fotgängare finns till exempel på Meteorologiska institutets webbplats.
  • Ge respons på underhållet av gårdar och gångbanor. Sandning av gårdar och gator och snöröjning hjälper många fler att hålla sig på benen.
  • Se till din fysiska kondition. God kroppskontroll och muskelstyrka hjälper dig att hålla dig på benen.
  • Tänk på att en promilleökning också ökar risken för att falla.

Mer information:

Allmänt om kampanjen

specialistsakkunniga Kaarina Tamminiemi, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Ordförande för kampanjen Håll dig på benen, tfn 040 577 4614

Om forskningsresultaten

planerare Laura Loikkanen, Trafikskyddet tfn 020 7282 341

Om att röra sig vid halka

Utbildare i motion och välmående, HVM, Katja Keränen, tfn 040 7461155

*Halkolyckor bland fotgängare utreddes i december 2017. Enkätundersökningen utfördes av Kantar TNS på uppdrag av Trafikskyddet. 1 530 personer besvarade enkäten.

 Kampanjen Håll dig på benen främjar säkerheten för fotgängare vintertid. Bakom kampanjen står det förebyggande nätverket mot hemolyckor: Hjärnskadeförbundet, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finans Finland rf, Helsingfors stad, Meteorologiska institutet, Trafikskyddet, LokalTapiola, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), Nikander och Wiinikka Oy, Partioaitta, Sarva-nastakengät, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Röda Kors, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Taitavat Suutarit ry, Institutet för hälsa och välfärd, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Arbetshälsoinstitutet. Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder verksamheten.