Tapaturmapäivä

Ehkäise kaatumisia myös mökillä

Suuri osa suomalaisten kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista tapaturmista on erilaisia kaatumisia, liukastumisia, kompastumisia ja putoamisia. Monesti aiheutuneet vammat ovat lieviä, mutta nämä tapaturmat voivat johtaa myös vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Yli puolet sairaalassa hoidetuista vammoista ovat kaatumisen seurausta. Useampi kuin joka kolmas tapaturmainen kuolema on kaatumisen seurausta.

Kansalliseen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmaan on kirjattu runsaasti toimenpiteitä kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi. Viranomaisten työ ei kuitenkaan yksin riitä, vaan jokaisen oma aktiivisuus on myös tärkeää. (STM 2020). On tärkeää pitää itsestä huolta myös kaatumisten ehkäisyn kannalta. Perussairaudet ja lääkitys voivat lisätä kaatumisalttiutta. Huolehtimalla näöstä ympäristön vaaranpaikat on helpompi havaita. Liikunta on tutkitusti yksi tehokkain keino ehkäistä kaatumisia. (THL 2022)

Kaatumiset ja liukastumiset ovat myös mökkeilijän tyypillisiä tapaturmia. Ulkona maasto voi olla epätasaista tai liukasta. Esimerkiksi sateen jälkeen terassit, laiturit tai polun kivet voivat olla liukkaita. Talven jäljiltä routa on saattanut nostaa pihakiviä ylöspäin lisäten kaatumisvaaraa. Myös mökin ulkotöissä voi tapahtua kaatumisia. Mökkijuomia valitessa kannattaa pitää mielessä, että runsas alkoholin käyttö heikentää tasapainoa.

Kaatumiset ja liukastumiset ovat myös mökkeilijän tyypillisiä tapaturmia. Ulkona maasto voi olla epätasaista tai liukasta. Esimerkiksi pakkasella terassit tai polun kivet voivat olla liukkaita. Routa saattaa nostaa pihakiviä ylöspäin lisäten kaatumisvaaraa. Myös mökin ulkotöissä voi tapahtua kaatumisia. Mökkijuomia valitessa kannattaa pitää mielessä, että runsas alkoholin käyttö heikentää tasapainoa.

Näin torjut kaatumisia mökillä ja vapaa-ajalla

• Pidä huolta fyysisestä kunnostasi ympäri vuoden
• Muista voima- ja tasapainoharjoittelu
• Hoida sairautesi hyvin ja pidä huolta lääkitysturvallisuudesta
• Pidä huolta näkökyvystäsi
• Arvioi realistisesti omat kyvyt mökin askareissa
• Valitse kengät kelin ja mökin maaston mukaan, kiinnitä huomiota erityisesti pohjaan
• Tarkista pihan vaaranpaikat säännöllisesti
• Siivoa esteet pois kulkuväyliltä
• Liiku varovasti märällä tai jäisellä alustalla
• Nauti alkoholia maltilla
• Huolehdi hiekoituksesta myös mökillä
• Ohjaa myös mökkivieraasi turvalliseen liikkumiseen mökilläsi