Tapaturma­päivä

Ehkäise kaatumisia myös mökillä

Suuri osa suomalaisten kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvista tapaturmista on erilaisia kaatumisia, liukastumisia, kompastumisia ja putoamisia. Monesti aiheutuneet vammat ovat lieviä, mutta nämä tapaturmat voivat johtaa myös vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Yli puolet sairaalassa hoidetuista vammoista ja useampi kuin joka kolmas tapaturmainen kuolema on kaatumisen seurausta.

Kaatumisia voidaan ehkäistä yksilöllisin toimenpitein. Kansalliseen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelmaan on kirjattu runsaasti toimenpiteitä kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi (STM 2020). Viranomaisten työ ei kuitenkaan yksin riitä, vaan jokaisen oma aktiivisuus on myös tärkeää. Liikunta on tutkitusti yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä kaatumisia. Onkin tärkeää pitää itsestä huolta myös kaatumisten ehkäisyn kannalta. Esimerkiksi perussairaudet ja lääkitys voivat lisätä kaatumisalttiutta. Jos sinulla on huoli tai pelko kaatumisista, pyydä terveydenhuollon ammattilaista tekemään itsellesi kaatumisvaaran arviointi ja neuvomaan yksilölliset keinot ehkäistä kaatumisia.

Kaatumiset ja liukastumiset ovat myös mökkeilijän tyypillisiä tapaturmia. Ulkona maasto voi olla epätasaista tai liukasta. Esimerkiksi sateen jälkeen terassit, laiturit tai polun kivet voivat olla liukkaita. Syksyn pimeässä voi olla vaikea havaita pihan vaaranpaikkoja. Huolehtimalla riittävästä valaistuksesta ympäristön vaaranpaikat on helpompi havaita. Sisälläkin on syytä huolehtia, etteivät ylimääräiset tavarat tai matonkulmat aiheuta kompastumisriskiä. Myös mökin ulkotöissä voi tapahtua kaatumisia. Mökkijuomia valitessa kannattaa pitää mielessä, että runsas alkoholin käyttö heikentää tasapainoa.

 

Näin torjut kaatumisia mökillä ja vapaa-ajalla:

 • Pidä huolta fyysisestä kunnostasi ympäri vuoden
 • Muista voima- ja tasapainoharjoittelu
 • Hoida sairautesi hyvin ja pidä huolta lääkitysturvallisuudesta
 • Pidä huolta näkökyvystäsi
 • Arvioi realistisesti omat kyvyt mökin askareissa
 • Valitse kengät kelin ja mökin maaston mukaan, kiinnitä huomiota erityisesti pohjaan
 • Tarkista pihan vaaranpaikat säännöllisesti
 • Siivoa esteet pois kulkuväyliltä
 • Liiku varovasti märällä tai jäisellä alustalla
 • Nauti alkoholia maltilla
 • Huolehdi riittävästä valaistuksesta sekä sisällä että ulkona
 • Ohjaa myös mökkivieraasi turvalliseen liikkumiseen mökilläsi