Tapaturma­päivä

De som råkar ut för olyckor med elsparkcykel eller cykel är ofta berusade – huvudskador är vanliga

Rusmedel spelar en stor roll vid olyckor med elsparkcykel. Att man krockar eller kör omkull med elsparkcykeln i synnerhet nattetid beror ofta på att reaktionsförmågan är nedsatt på grund av rusmedel och på en alltför hög situationshastighet. Hjärnkontusioner är vanliga och kan leda till lång konvalescens. I år ordnas kampanjen Olycksfallsdagen 9 – 13.8 och temat är sambandet mellan rusmedel och olyckor.

Bild: Kaisa Tanskanen/Trafikskyddet

En patient som råkat ut för en olycka och kommer till jouren vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS) är ofta berusad. HUS Akutens avdelningsöverläkare Arja Kobylin berättar att ju längre natten lider, desto större är antalet berusade.

”Det är förbluffande hur ofta det finns promille med i bilden vid olyckor som sker med elsparkcykel. Det är vanligare att föraren är berusad vid elsparkcykelolyckor än vid cykelolyckor”, säger Kobylin.

Elsparkcykelolyckor är också vanligare än cykelolyckor vid jouren vid HUS Akuten.

Elsparkcyklarnas hastigheter har begränsats från och med mitten av juli på centrumområdena under nattetid. Begränsningarna gäller endast hyrbara elsparkcyklar och tillämpas endast i en del av landet, till exempel Helsingfors. Försöket är i kraft åtminstone till slutet av augusti. Med begränsningarna vill man förhindra olyckor som sker på nätterna.

”Genom begränsningen av hastigheterna för elsparkcyklar kan åtminstone de allvarligaste skadorna minskas, men detta är inte ensam en tillräcklig åtgärd. Efter att hastigheterna sänktes har olyckssiffrorna minskat lite jämfört med början av sommaren, men siffrorna är fortfarande dystra i synnerhet nattetid under veckosluten”, berättar Kobylin.

Alkohol och trafik hör inte ihop

Redan en liten rusmedelsdos kan orsaka risker i trafiken oberoende av vilket fordon som används. Rusmedlen påverkar bland annat förmågan att bedöma hastigheter och avstånd. Styrstångsfylleri det vill säga trafikfylleri med motorlöst fordon klassas enligt lag som ett brott. En person som framför ett motorlöst fordon under påverkan av rusmedel och därigenom äventyrar någon annans säkerhet, kan dömas till böter eller till och med fängelse.

”Om du tar, kör du inte fungerar alltid som ett bra rättesnöre i trafiken. Elsparkcykeln är ingen leksak, utan ett fordon på samma sätt som cykeln. Det är bra att på förhand planera hur man kommer att röra sig under sommarkvällarna, så att man inte på grund av en plötslig ingivelse orsakar skada åt sig själv eller andra”, poängterar planerare Tomi Niemi vid Trafikskyddet.

Huvudskador är vanliga och kräver ofta lång konvalescens

Till HUS Akutens jour kommer patienter med lindrigare skador och patienter med allvarligare skador förs direkt till Tölö sjukhus.
Kobylin berättar att traumapatienter som kommer till HUS Akuten ofta har skador på huvudet, till exempel frakturer på ansiktsben, tänder som lossnat eller hjärnkontusioner. Vid lindriga hjärnskador har patienten vanligen inte varit medvetslös längre än några minuter.

”Förvirringstillståndet efteråt kan emellertid räcka länge och minnesförlusten på grund av skadan är också ett mått på hur allvarlig hjärnskadan är. Vi sänder många patienter till efterkontroll på hjärnskadepolikliniken, där patientens neurologiska konvalescens efter skadan bedöms”, berättar Kobylin.

Förutom huvudskador är också handleds- och nyckelbensfrakturer vanliga. Också handfrakturer påverkar patientens funktionsförmåga under en lång tid.

”Till exempel en handledsfraktur sköts vanligtvis med en gipsbehandling på fem veckor och då är patientens arbetsförmåga i de flesta arbetsuppgifter nedsatt och arbetstagaren måste vara borta från arbetet”, fortsätter Kobylin.

Arbete för att hindra olyckor har sedan år 1993 utförts som samarbete mellan organisationer och myndigheter. En samarbetsform är att påverka människornas attityder genom en kampanj på Olycksfallsdagen som i år ordnas för 26:e gången. Under Olycksfallsdagen uppmuntras människorna att tänka på hur risker kan minskas och olyckor förebyggas på arbetet, hemma och i trafiken. Olycksfallsdagens kampanj ordnas i år 9 – 13.8 och kampanjen kulminerar fredagen 13.8.

När alkoholen är med i bilden, kan tråkiga spådomar bli verklighet. Läs närmare hur du kan undvika en fara: tapaturmapäivä.fi.

Ytterligare uppgifter

Om Olycksfallsdagens kampanj:

Planerare Saara Aakko, Finlands Röda Kors, tfn 040 480 6973, saara.aakko(at)rodakorset.fi

Om trafiksäkerhet:  

Planerare Tomi Niemi, Trafikskyddet, tfn   020 7282 334, tomi.niemi(at)liikenneturva.fi

Om olyckor som sker med elsparkcykel:

begäran om intervju med Arja Kobylin via HUS medietjänst, tfn  050 427 2875, viestinta(at)hus.fi