Tapaturmapäivä

Berusning, värme & vårdslöshet – farlig kombination under midsommaren!

Den finländska alkoholkonsumtionen når traditionellt höjderna under helgdagar. Dessutom finns det en längre period under sommaren när konsumtionen är högre än resten av året. Temat för Olycksfallsdagens kampanj i år är sambandet mellan rusmedel och olyckor. Kampanjen Olycksfallsdagen hålls i augusti och kulminerar fredagen den 13 augusti.

Cirka 2 000 finländare dör i olyckor varje år, varav var sjätte berusad*. Andelen berusade personer som drunknar och omkommer i eldsvådor är särskilt hög. Av dem som drunknade de senaste åren och omkommit i en eldsvåda har ungefär varannan varit berusad.

”Att dricka så att man är berusad är ofta roten till skador från olyckorna. En undersökning av dryckesvanor** uppskattade att 57 procent av befolkningen hade utsatts för risker i ett berusat tillstånd under året på grund av sitt egen drickande, vilket motsvarar cirka 2 400 000 personer”, konstaterar specialforskare Janne Härkönen från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Men det har ändå skett en positiv utveckling: Under 2000-talet har andelen olyckor och förgiftningar i alla alkoholrelaterade dödsfall minskat kraftigt.

Stugbesökarnas underhållare och faror: elden, sjön och alkoholen

Under midsommaren övernattar man ofta på vänners stugor eller andra lite mindre kända platser. Det är klokt att se till att alla övernattande vet snabbaste vägen ut ur huset om en nödsituation uppstår. Det är bra att ha ett fungerande brandlarm i varje rum där man sover.

”Det lönar sig att vara skärpt med användning av eld eftersom gnistor kan flyga också långt från brasan. Det är bra att vara försiktig med eldar och grillar, för även relativt små brännskador är så smärtsamma att midsommaratmosfären helt säkert försvinner”, säger Juha Hassila, expert inom säkerhetskommunikation vid Räddningsbranschens centralorganisation i Finland.

Det kan vara en utmaning att agera i en nödsituation när man är nykter, och när man är berusad kan det till och med vara omöjligt. Även med mindre än 0,5 promilles berusning försämras uppmärksamheten och rörelserna blir klumpigare, vilket ökar risken för en olycka. När berusningen framskrider minskar reaktionshastigheten och kontrollen av rörelser samtidigt som självförtroendet och risktagandet ökar.

Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) drunknar i genomsnitt sex personer under midsommaren. ”De tre farligaste faktorerna på sommaren är berusning, värme och vårdslöshet. Alkohol är en av de mest betydande faktorerna som ökar risken för olyckor. När vårdslöshet och värme läggs till detta är den perfekta midsommarsoppan färdig”, säger FSL:s expert Niko Nieminen.

Bild: Eeva Anundi/ Finlands Röda Kors

10 tips för en trygg midsommar

Alla har möjlighet att fira en sjö- och brandsäker midsommar. Centralt för att minska risken för olyckor är att identifiera och förbereda sig för olika faktorer som kan utgöra faror. Gå igenom checklistan för midsommaren och undvik onödiga olyckor:

• Ladda ner 112-appen och verifiera din plats både på land och till sjöss.
• Kontrollera sjövärdigheten för din båt och brandsäkerheten i din stuga och se till att de har rätt utrustning.
• Använd flytväst alltid när du rör dig till sjöss.
• Alkohol hör inte ihop med båtliv och simning.
• Övervaka barnen särskilt noga vid sjön och elden, på en armlängds avstånd. Lär barnet reglerna för hur man beter sig vid eld och vatten.
• Bedöm din simkunskap realistiskt och simma därefter. Simma alltid med en kompis och längs stranden så att hjälp är nära och dina fötter når botten om det behövs.
• Håll brasan och övrig eld under ständig uppsikt. Kom ihåg att det kräver tillstånd från markägaren att tända öppen eld, och under varning för skogsbrand får man inte alls göra upp öppen eld.
• Reservera vatten eller utrustning för första släckningsinsatsen vid midsommareldar.
• Skaffa fungerande brandlarm till alla rum där man övernattar.
• Kom ihåg sunt förnuft och redig bedömningsförmåga – rätt attityd skapar trygghet.

Mer information

Janne Härkönen, specialforskare, Rusmedel och tobak, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7168, fornamn.efternamn@thl.fi.
Niko Nieminen, expert, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, tfn 010 3407332, fornamn.efternamn@suh.fi
Juha Hassila, expert inom säkerhetskommunikation, Räddningsbranschens centralorganisation i Finland, tfn 040 7587846, fornamn.efternamn@spek.fi

Länkar och statistik

*Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [nätpublikation].
Tapaturmakuolemien kasvu taittui vuonna 2019.
**Mäkelä P ym. (2018). Näin Suomi juo: suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. THL, Tema 29.
Stugfrågesport om brandsäkerhet (på finska)
Om sjösäkerhet (på finska)
Drunkningsstatistik Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (suh.fi) (på finska)