Tapaturma­päivä

Tapaturmapäivän teemoja vuosien varrelta

Tapaturmapäivänä on kampanjoitu monilla eri teemoilla. Tapaturmapäivä-kampanjaa on vietetty tänä vuonna jo 25 vuoden ajan ja kampanja huipentuu perjantaina 13.11. Koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on entistä tärkeämpää tunnistaa vaaranpaikat, ennaltaehkäistä tapaturmat ja pitää huolta läheisten turvallisuudesta.

Aikaisempina vuosina teemoina on olleet muun muassa kiireen vaikutus tapaturmien syntyyn, alkoholi ja tapaturmat, ennakointi, liikuntatapaturmien ehkäisy sekä matkustamiseen liittyvät tapaturmat. Alla olevassa listassa on kaikkien Tapaturmapäivien teemat.

Tapaturmapäivät 13.3.2020 ja 13.11.2020: kikkailut on kikkailtu! Maaliskuussa nostetttiin esille turvallinen jäällä liikkuminen ja marraskuussa kohdistetaan viesti etenkin työikäisille naisille ja miehille sekä nostetaan esille tapaturmien ehkäisy koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Onkin entistä tärkeämpää välittää toisistamme ja huolehtia sekä omasta että muiden turvallisuudesta.

Tapaturmapäivät 2018 (13.4, 13.7) 2019 (13.9, 13.12): Miehille sattuu liikaa! Älä kikkaile! Ethän kikkaile! Tapaturmakuolleisuus on korkeampaa työikäisillä miehillä kuin naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista noin 80 % sattuu miehille.

Tapaturmapäivät 2015-2017: Hopulle loppu! Kiireen vaikutus tapaturmien syntyyn kotona, töissä ja liikenteessä. Tavoitteena oli kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon tapaturmia aiheutuu kiireen takia.

Tapaturmapäivä  13.6.2014: Selvästi parempi kesä! Vuoden 2014 tapaturmapäivää vietettiin kesälomien kynnyksellä 13.6. Teemana oli alkoholi ja tapaturmat. Kuolemansyytilastojen mukaan tapaturmakuolemista noin neljäsosaan liittyy alkoholi. Tapaturmapäivän tunnuslause oli tänä vuonna Selvästi parempi kesä. Teemaa tuotiin esille kesäbiisillä joka muistuttaa miten alkoholin vaikutuksen alaisena sattuu ja tapahtuu – usein ikävästikin.

Tapaturmapäivä 13.9.2013: Ennakoi etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi
Erityisteemana oli työpaikkojen turvallisuustyö: miten sillä voidaan vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen niin työpaikalla kuin kotona, vapaa-ajalla ja liikenteessäkin.

Tapaturmapäivä 13.4.2012: Ennakoi etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi

Tapaturmapäivä 13.5.2011: Liikunnan iloa vai päätöntä menoa? Toukokuussa 2011 nostettiin esille liikuntatapaturmat teemalla ”Liikunnan iloa vai päätöntä menoa?”. Liikuntatapaturmat aiheuttavat kaikista tapaturmista eniten vammoja Suomessa. Vuosittain sattuu noin 350 000 liikuntatapaturmaa, jotka johtavat vuosittain yli 70 000 sairauslomaan.

Tapaturmapäivä 13.8.2010: Arjen käyttö on sallittua
Vuonna 2010 tapaturmapäivä ajoittui elokuulle, jolloin lomat olivat loppumassa ja perheissä palattiin arkeen. Teemalla Arjen käyttö on sallittua haluttiin korostaa järjen käyttöä arjen keskellä.

Tapaturmapäivä 13.11.2009: Hyvää matkaa, ehjänä kotiin! Vuoden 2009 tapaturmapäivää vietettiin 13.11.2009. Tavoitteena oli muistuttaa matkailun ja matkustamisen riskeistä sekä ennen kaikkea siitä, että ottamalla huomioon tärkeimmät turvallisuustekijät, voi matka olla monin verroin antoisampi!

Tapaturmapäivä 13.6.2008: Turvat kiinni! Vuoden 2008 Tapaturmapäivä halusi kiinnittää suomalaisten huomion erilaisten turvallisuutta edistävien välineiden oikeaan käyttöön. Vaara uhkaa, jos turvat eivät ole kiinni.

Tapaturmapäivä 13.4.2007: Tuttu ympäristö yllättää
Kaatuminen on suomalaisten yleisin tapaturmainen kuolinsyy. Tapaturmapäivä kiinnitti 2007 suomalaisten huomion tutun ympäristön turvallisuusriskeihin.

Tapaturmapäivä 13.1.2006: Liiku turvallisesti
Liikkumiseen liittyvät tapaturmat ovat suurin vammoja aiheuttava tapaturmaluokka.  Valtakunnallisena tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 jaettiin yhteisvoimin tietoa siitä, miten talvisaikaan liikutaan turvallisesti.

Tapaturmapäivä 13.5.2005: Rakenna ja remontoi turvallisesti
Niin rakentamisessa ja remontoinnissa kuin pienempimuotoisessa korjaamisessakin piilee riskejä monessa käänteessä. Turvallisuuden peruslähtökohtana on huolellinen työn ennakkovalmistelu.

Tapaturmapäivä 13.8.2004: Suomalainen älä nyt loukkaannu… sillä humalaisen tuuria ei ole
Alkoholi on mukana monissa hukkumisissa, vesiliikenneonnettomuuksissa, putoamisissa ja kaatumisissa, liikenneonnettomuuksissa sekä tulen ja kylmyyden tai kuumuuden aiheuttamissa tapaturmissa. Riskiryhmään kuuluvat erityisesti miehet, mutta myös lisääntyvässä määrin naiset, joiden alkoholinkulutus on ollut kasvussa.

Tapaturmapäivä 13.6.2003: Turvallista kesää

Tapaturmapäivä 13.12.2002: VALOA työssä, kotona, liikenteessä, vapaa-aikana

Tapaturmapäivä 13.7.2001: Vähemmän kohellusta, niin kesäkin maistuu

Tapaturmapäivä 13.10.2000: Tapaturmatalkoot – kaikki OK?

Tapaturmapäivä 13.8.1999: Miljoona tapaturmaa vuodessa

Tapaturmapäivä 13.11.1998: Hyvää päivää

Tapaturmapäivä 13.6.1997: Onnea ja holttia

Tapaturmapäivä 13.9.1996: Me ollaan sankareita kaikki

Tapaturmapäivä 13.10.1995: Ethän loukkaannu, ethän