Yhteystiedot

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen koordinaattori

Suunnittelija Susanna Jussila, Suomen Punainen Risti
susanna.jussila@redcross.fi
020 701 2178

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeen ohjausryhmä

Puheenjohtaja Maria Viljanen, Suomen Punainen Risti maria.viljanen@redcross.fi
Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
Finanssiala ry
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK
Muistiliitto
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Kuntaliitto
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos