Tietoa hankkeesta

Tapaturmien ehkäisyverkosto tuottaa ja jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä väestölle. Tapaturmien ehkäisyn materiaalit ovat ilmaiseksi tilattavissa ja käytettävissä esimerkiksi sosiaali-, terveys-, opetus-, pelastus- ja koulutusalalla työskentelevien tai vapaaehtoistoimintaa tekevien keskuudessa.

Tapaturmia ehkäistään yhteistyöllä

Useat järjestöt ja viranomaiset ovat tehneet kotitapaturmien ehkäisytyötä yhteistyössä vuodesta 1993 alkaen. ”Kissa-kampanjana” tunnetuksi tullut Kotitapaturmien ehkäisykampanja siirtyi Suomen Punaisen Ristin koordinoimaksi Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhankkeeksi vuonna 2015. Tapaturmien ehkäisytyölle myönnettiin myös Raha-automaattiyhdistyksen tuki.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyössä vastataan myös koko väestölle suunnattujen turvallisuuskampanjoiden Pysy pystyssä -kampanjan ja Tapaturmapäivän toteuttamisen koordinoinnista.

Tapaturmien ehkäisytyössä ja kampanjoissa on mukana laaja-alainen verkosto yhteiskunnallisia toimijoita. Lisäksi kampanjoissa on mukana muutamia yksityisen sektorin edustajia.

Tapaturmien ehkäisyn materiaalit ovat tilattavissa ilmaiseksi Suomen Punaisen Ristin verkkokaupasta.